2 0 183
محفل نقاشی و گرافیک
25X30CM
A landscape painting.. Well Im not that sure about the size but you give a bri... ادامه
0 0 220
محفل نقاشی و گرافیک
20X30CM
Vacation Gone: Memories of gone vacations.. my inspiration for the painting. Acr... ادامه
12 6 4,350
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.mixedmedia on cardboard.2019
3 0 2,422
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
2 0 2,306
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار #exper Painting# painte #... ادامه
2 0 2,308
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pain... ادامه
2 0 2,293
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
21 2 6,217
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
#فروخته_شد Oil painting on canvas Size:120×80 2018
2 0 895
محفل نقاشی و گرافیک
15X15CM
Acrylic painting on canvas board.
4 1 2,288
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.42×30cm.mixedmedia on cardboard.2020
8 2 2,942
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.acrylic on cardboard.2018
7 1 2,567
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.52×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
6 2 4,259
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
Painting by shaghayegh tayebi.35×25cm.mixedmedia on cardboard.2019
3 1 793
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.45×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
9 3 2,497
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.35×25cm.mixedmedia on cardboard.2019
14 4 2,030
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی، تکنیک رنگ روغن Painting, oil paint technique Effect size: 58 * 38
Loading