15 0 11,197
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time medusa cried. oil on canvas. 100x100 cm
151 3 19,382
نقاشی سورئال
100X100CM
self portrait. oil on canvas. 100x100 cm
12 2 8,576
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
abraxas. oil on canvas. 100x100 cm
19 5 3,455
محفل نقاشی و گرافیک
54X76CM
Hassan Zirak Aref Niazi, 2018 Size : 54×76 cm Technique: Oil on canvas
11 0 6,370
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
Oilpainting on #canvas# Kang Village 2020, Ali norouzi
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Amirreza koohi #فروخته_شد
Oil  painting on canvas
Size:120×80
2018
فروخته شد
23 2 13,495
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
#فروخته_شد Oil painting on canvas Size:120×80 2018
21 5 13,796
محفل نقاشی و گرافیک
45X35CM
Still life ( طبیعت بی جان ) Oil on canvas ( رنگ و روغن روی بوم ) 45*35 cm ( ٣٥... ادامه
24 11 14,441
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
Adam and Eve . oil on canvas . 100x100 cm
20 1 11,281
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
last time i felt you butterfly. oil on canvas. 100x100 cm
22 0 12,704
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
leave my thoughts alone. oil on canvas. 100x100 cm
30 5 16,610
محفل نقاشی و گرافیک
45X35CM
Still life ( طبیعت بی جان ) Oil on canvas ( رنگ و روغن روی بوم ) 45*35 cm ( ٣٥... ادامه
15 0 5,284
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
Oil painting on canvas Size:50×70 2018
6 1 1,971
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
soldier.2001.oil on canvas.mehdi sharifi.
5 0 19,024
محفل نقاشی و گرافیک
140X140CM
نام اثر: پوراندخت نام آرتيست: ثمين زمانى تاريخ اثر: ١٣٩٧ ابعاد: ١٤٠*١٤٠ نوع ... ادامه
13 0 28,011
محفل نقاشی و گرافیک
140X140CM
نام اثر: شاهپور بزرگ نام آرتیست: ثمین زمانى تاریخ اثر: ١٣٩٧ ابعاد: ١٤٠*١٤٠ نوع ا... ادامه
26 8 30,808
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
. دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلند در گلستانه چه بوی علفی می آمد ... روستا... ادامه
33 2 12,519
محفل نقاشی و گرافیک
#oilcolor #oilpainting رنگ روغن روی بوم اثر شکوفه کریمی ابعاد ۱۲۰×۹۰
36 0 14,402
محفل نقاشی و گرافیک
(1)Eyes on you cm100*150 Oilcolor+
39 3 35,474
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
محسن آباد کیاشهر، ماهیگیری عکاس عکس این اثر، آقای علیرضا ظهیری سروری از هنرمندا... ادامه
Loading