26 8 18,679
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
. دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلند در گلستانه چه بوی علفی می آمد ... روستا... ادامه
32 2 9,374
محفل نقاشی و گرافیک
#oilcolor #oilpainting رنگ روغن روی بوم اثر شکوفه کریمی ابعاد ۱۲۰×۹۰
34 0 13,076
محفل نقاشی و گرافیک
(1)Eyes on you cm100*150 Oilcolor+
36 3 26,100
محفل نقاشی و گرافیک
50X40CM
محسن آباد کیاشهر، ماهیگیری عکاس عکس این اثر، آقای علیرضا ظهیری سروری از هنرمندا... ادامه
8 0 4,424
محفل نقاشی و گرافیک
Name = Blossom Dimensions = 90*60 cm Material = acrylic+Oilcolor +resine
8 1 4,940
محفل نقاشی و گرافیک
SOLD Name : natural's Cry Material =oilcolor Dimensions = 50*70 cm.
10 0 4,112
محفل نقاشی و گرافیک
Name: Our destiny Material:oilcolor+acrylic It lasted three years) Cm120*100
35 0 21,513
محفل نقاشی و گرافیک
Name = King Of Heart Dimensions = 100*120 cm Materials = Oilcolor+Acrylic
16 0 6,000
محفل نقاشی و گرافیک
Alone 100*100cm oilcolor+acrylic
22 0 11,625
محفل نقاشی و گرافیک
Name= Bad elephant Dimensions = 100*80cm Oilcolor+acrylic+رنگ فلورسنت در چشم(شبر... ادامه
Loading