12 1 12,825
محفل نقاشی و گرافیک
برگرفته از شعر: از آه سوزناکم دود از جهان برآمد بی تو جهان چه باشد ، آتش زَنم جه... ادامه
12 2 9,576
محفل خوشنویسی
imensions :120×80 Technique : Acrylic #Drawing #line #azanazi# The name: of your p... ادامه
11 0 10,247
محفل نقاشی و گرافیک
#watercolor #rapid #drawing #draw #paint #elephants #khamseh #tanit #chamsa #ham... ادامه
6 0 7,254
محفل نقاشی و گرافیک
#rabbit #rabbit #rabbitdrawing #redeye #red #majik #rapid #practicing #ش_ک خطو... ادامه
0 0 625
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
Drawing sheet with pencil colors and different pens.
0 0 924
محفل نقاشی و گرافیک
35X66CM
drawing with pencil on shtenbach paper
9 0 10,635
محفل نقاشی و گرافیک
‌طراحی چهره سبک: فتورئالیسم ابعاد: 40×cm50 تیر ۱۳۹۸ #art #drawing #portrait #pho... ادامه
Loading