23 0 75,132
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pain... ادامه
12 0 56,852
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ساناز غلامی  نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار#exper
  Painting# painte #expressionism  #postmodern#sorerealism
پرتره
ساناز غلامی
سال اثر ۱۳۹۸
اکرلیک روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
11 0 54,449
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار #exper Painting# painte #... ادامه
8 0 55,623
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
33 1 16,723
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
تکنیک آبرنگ ۶۰×۸۰ با قاب و شیشه #حافظیه #watercolor #realism
18 2 7,180
محفل نقاشی و گرافیک
100X135CM
Name: painting Painting By: Reza Rahimi Lasko Size: 135×100cm Oil on canvac ... ادامه
5 0 17,316
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
The triplets, (60 x 60) cm oil on canvas. Prêt à accrocher. Contresignée au d... ادامه
0 0 7,696
محفل نقاشی و گرافیک
64X40CM
Style: Digital Art, Realism Series: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Genre: d... ادامه
1 0 3,140
محفل نقاشی و گرافیک
50X80CM
نقاشیrealism رنگ اکریلیک روی چرم طبیعی ..سگ هاسکی ..
2 0 5,150
محفل نقاشی و گرافیک
36X55CM
steinbach paper - pencil - girl - realism
7 1 8,142
محفل نقاشی و گرافیک
#photorealism نقاشی با عنوان امید روشن در سبک فوتورئالیسم با رنگ و روغن روی بوم ... ادامه
7 1 6,767
محفل نقاشی و گرافیک
#photorealism نقاشی با عنوان دوستان خوب در سبک فوتورئالیسم با رنگ و روغن روی بوم... ادامه
8 0 13,415
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی با عنوان ماهی شاد در سبک هایپررئالیسم با رنگ و روغن روی بوم با ابعاد ۵۰×۷۰... ادامه
Loading