100هنر شبکه اجتماعی هنرمندان
دسته‌بندی

تبلیغات در 100هنر

تعرفه تبلیغات در سایت

موقعیت اندازه تعرفه هفتگی (تومان)
ابتدای صفحه اول 300X150 1,200,000
صفحه هنرها جداگانه 300X150 800,000
صفحه جستجو 300X150 800,000
بالای جدول گالریها 300X150 800,000
پایین جدول گالریها 300X800 400,000
ابتدای دانستنی ها 300X150 600,000
ابتدای چالش ها 300X150 600,000
ابتدای صفحه هنرمندان 300X150 1,000,000
پکیج کامل 300X150 5,000,000

تعرفه تبلیغات در شبکه های اجتماعی

موقعیت زمان تعرفه(تومان)
پست اینستاگرام 48 ساعت 600,000
استوری اینستاگرام 24 ساعت 400,000
پست تلگرام 48 ساعت 400,000
پکیج تلگرام و اینستاگرام 48 ساعت 1,000,000
طراحی پست - 300,000

همچنین برندها می توانند اسپانسر چالش های هنری سایت شوند

برای در خواست تبلیغات با ما تماس بگیرید