اثر مینا بختیاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/156910


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Miss marjan
مرجان سلمانی
مسعود وکیلی