1. علی نوروزی
    Follow
10 0 4,165
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه، سفال ، لعابدار ۱۳۹۸ علی نوروزی
5 0 3,482
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه، سفال، لعابی، ۱۳۹۸ علی نوروزی
6 1 4,874
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه سفالی، لعاب، شیشه و آکرلیک عنوان: حیات ۱۳۹۷، علی نوروزی
1 0 187
محفل سایر هنر ها
60X60X8CM
سفال نقش برجسته، لعابی ،۱۳۹۸ علی نوروزی
8 0 3,772
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
#آکرلیک و ترکیب مواد روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
8 0 6,354
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#آکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
10 1 6,192
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#اکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
3 0 2,741
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#آکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

الهام سیدقاسمی
محمدعلی آزادی
امیر حصاری