1. علی نوروزی
    Follow
8 0 2,092
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه، سفال ، لعابدار ۱۳۹۸ علی نوروزی
4 0 1,506
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه، سفال، لعابی، ۱۳۹۸ علی نوروزی
4 1 2,242
محفل سایر هنر ها
20X20CM
مجسمه سفالی، لعاب، شیشه و آکرلیک عنوان: حیات ۱۳۹۷، علی نوروزی
1 0 77
محفل سایر هنر ها
60X60X8CM
سفال نقش برجسته، لعابی ،۱۳۹۸ علی نوروزی
7 0 2,684
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
#آکرلیک و ترکیب مواد روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
7 0 3,741
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#آکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
9 1 3,534
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#اکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
3 0 1,877
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#آکرلیک روی بوم ۱۳۹۸ علی نوروزی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی خلیفاوی
سید علی ریحانی شرق
علیرضا مولایی