1. ساناز غلامی
    Follow
  2. كارداني –نقاشي، كارشناسي- گرافيك – تصويرسازي ، كارشناسي ارشد - رشته مديريت كسب و كار برگزاری چندین نمایشگاه فردی و گروهی از سال 1387 تاکنون شرکت در چندین فراخوان جشنواره های گونان 1387 تاکنون شرکت در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی از جمله ترکیه- استانبول و یونان- آتن نقاش, تصویرساز, طراح و گرافیست نفر اول در رشته نقاشی در جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت در سال 1396 نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان استان البرز در گالری صبا

3 0 1,557
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
2 0 1,482
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #نمایشگاه #آثار #exper Painting# painte #... ادامه
2 0 1,512
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pain... ادامه
2 0 1,500
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# pai... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شاهین عظیمی نیا
بهناز ابراهیمی
ناهید منبری