اثر ساناز غلامی در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/141851

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک ساناز غلامی  #نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار
Painting# painte #postmodern #sorerealism
مجموعه زندگی
ساناز غلامی
سال اثر ۱۳۹۷
اکرلیک روی بوم
8 0 53,600
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
#نقاشی #مدرن #اکسپرسیونیسم #پست مدرن‌ #سوررئالیسم #نمایشگاه #آثار Painting# painte #postmodern #sor... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ghtaleb
محبوبه افضلی
دریا بهرامی