اثر مینا بختیاری در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/152864


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شبنم شرقی اهواز
Pedrambabaieee3
مهدی شعبانی رضی