عکاسی فرهنگ ایرانی
هنر عکاسی عکاسی فرهنگ ایرانی
بازدید آثار (97)
18 3 8,485
محفل نقاشی و گرافیک
The new project in collage design/2019 Size:100*70/Iranian Women #collage #illu... ادامه
23 6 6,584
محفل نقاشی و گرافیک
. دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلند در گلستانه چه بوی علفی می آمد ... روستای سید... ادامه
9 0 3,137
محفل نقاشی و گرافیک
30*40/watercolor/shaikhlotfollah mosque/Isfahan/IRAN
3 0 557
محفل نقاشی و گرافیک
50*70/water color/ blue mosque/Tabriz/IRAN
5 0 774
محفل نقاشی و گرافیک
50*70 /watercolor/pink mosque/ Shiraz/IRAN
4 0 6,497
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : _ ابعاد : A4 تکنیک : #راپید ( خودکار ) روی #کاغذ سبک : _ سال تولید : ۱۳... ادامه
2 0 6,415
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : _ ابعاد : A4 تکنیک : #راپید ( خودکار ) روی #کاغذ سبک : _ سال تولید : ۱۳... ادامه
4 0 7,164
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : صحنه ای از #فیلم #همشهری_کین shot from #Citizen_Kane movie ( 1941 ) ابع... ادامه
5 0 6,911
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : صحنه ای از #فیلم #همشهری_کین shot from #Citizen_Kane movie ( 1941 ) ابع... ادامه
4 0 6,840
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان : صحنه ای از #فیلم #همشهری_کین shot from #Citizen_Kane #movie ( 1941 ) اب... ادامه
Loading