اثر سعید احمدی در هنر عکاسی : محفل عکاسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/120683

هنر عکاسی محفل عکاسی سعید احمدی Star trail
Iran/khorasan/kadkan
115 shot  33s
Nikon D7100
10 0 2,547
محفل عکاسی
Star trail Iran/khorasan/kadkan 115 shot 33s Nikon D7100

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد الوندی
میثاق تیموری
ارس پوربیژن