1. فائق نوری
    Follow
  2. فائق نوری مدرس تنبک و نوازنده کمانچه هنرآموخته مکتب خانه میرزاعبداللّه و آموزشگاه موسیقی کامکار ها

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سپیده جندقی
حسین خواس
مصطفی جاویدی ال سعدی