#گوشه_چکاوک در دستگاه #همایون چکاوک را در دوران قاجار شکسته ی همایون میگفتند #ف... ادامه
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
Loading