9 4 7,826
محفل موسیقی
#گوشه_چکاوک در دستگاه #همایون چکاوک را در دوران قاجار شکسته ی همایون میگفتند #ف... ادامه
4 0 6,917
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
Loading