نتایج جست جو "کاردک" در سایت 100هنر

2 0 1,121
محفل نقاشی و گرافیک
40X70CM
بدون عنوان - رنگ و روغن - کار با کاردک روی mdf سعید سعادت 1397
4 0 1,023
محفل نقاشی و گرافیک
50X60CM
زندگی - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1399 سعید سعادت
3 0 850
محفل نقاشی و گرافیک
30X50CM
لوند - رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1398 سعید سعادت
3 0 2,431
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
رنگ و روغن - کار با کاردک روی بوم فشرده - 1398 - سعید سعادت
64 9 8,217
نقاشی پنجره
فروخته شد #کاردک #رنگ_روغن باز کن پنجره را و بهاران را باور کن ابعاد: ۳۰ در ۴۰
10 3 4,085
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن روی بوم ( کل کار با کاردک انجام شد ) _ 40 در 50 _ محمد من... ادامه
9 1 1,623
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن - 50 * 30 - کار با کاردک روی بوم فشرده پائیز
7 2 3,223
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی با کاردک ( رنگ روغن روی بوم ) _ 40 در 50 _ محمد منوچهری (پدیدآورنده م... ادامه
12 2 4,748
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن ( کل کار با کاردک ) _ 40 در 50 _ محمد منوچهری ( پدیدآورنده... ادامه
14 2 4,797
محفل نقاشی و گرافیک
کوچه باغ های خوانسار #رنگ_روغن #کاردک ابعاد ۳۰ در ۴۰
25 8 10,780
محفل نقاشی و گرافیک
. دشت هایی چه فراخ کوه هایی چه بلند در گلستانه چه بوی علفی می آمد ... روستای سید... ادامه
20 3 4,747
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن ( تماماً با کاردک ) _ 30 در 40 _ محمد منوچهری پدید آورنده ... ادامه
11 2 1,514
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ ها رنگ و روغن - 60 * 40 - کار با کاردک روی mdf
Loading