1. محمد منوچهری
    Follow
61 4 4,474
نقاشی پنجره
پنجره ( رنگ روغن روی بوم ) _ 40 در 60 _ محمد منوچهری
8 3 1,576
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی روی چوب ! 20 در 70 - محمد منوچهری ( پدیدآورنده کتابهای آموزشی هنری سـَنا )
10 3 2,400
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن روی بوم ( کل کار با کاردک انجام شد ) _ 40 در 50 _ محمد من... ادامه
15 5 2,984
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم _ 30 در 60 _ محمد منوچهری ( پدید آورنده مجموعه کتابهای آموزشی ه... ادامه
7 2 1,914
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی با کاردک ( رنگ روغن روی بوم ) _ 40 در 50 _ محمد منوچهری (پدیدآورنده م... ادامه
12 2 3,411
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن ( کل کار با کاردک ) _ 40 در 50 _ محمد منوچهری ( پدیدآورنده... ادامه
8 1 1,741
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن _ 40 در 60 _ محمد منوچهری پدید آورنده مجموعه کتابهای آموزش... ادامه
8 2 1,119
محفل نقاشی و گرافیک
یاس _ رنگ روغن روی بوم _ 60 در 80 _ محمد منوچهری پدید آورنده مجموعه کتابهای آموز... ادامه
5 0 1,145
محفل نقاشی و گرافیک
گل سرخ _ رنگ روغن روی بوم _ 50 در 70 - محمد منوچهری پدید آورنده مجموعه کتابهای آ... ادامه
19 0 3,247
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن _ 30 در 60 _ محمد منوچهری
20 3 3,685
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن ( تماماً با کاردک ) _ 30 در 40 _ محمد منوچهری پدید آورنده ... ادامه
21 3 3,222
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن _ 30 در 40 _ محمد منوچهری ( پدید آورنده مجموعه کتابهای آمو... ادامه
22 1 3,306
محفل نقاشی و گرافیک
منظره سازی _ رنگ روغن روی بوم _ 40 در 60 _ محمد منوچهری پدیدآورنده مجموعه کتابها... ادامه
11 2 1,433
محفل نقاشی و گرافیک
سایز 40 در 60 - رنگ روغن روی بوم _ بدون قاب تقدیم میشود _ صاحب اثر محمد منوچهری ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

saeid saadat
حسین اسماعیلی
ملیکا عاملی