1. مریم سادات آتشی
    Follow
  2. نقاش مدرن

2 0 999
محفل نقاشی و گرافیک
قسمتی از نقاشی رنگ روغن
5 0 1,060
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی #اکرلیک به سبک شخصی خودم #بوم ۵۰.۷۰ سانتیمتر
11 0 9,082
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی_مدرن #اکرلیک #ابعاد ۴۰.۵۰ #اتود از خودم ، یه سبک آزاد بدون وجود خطوط صاف ... ادامه
13 0 2,113
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ، ۵۰.۷۰ سانتیمتر ، امپرسیونیسم
10 0 2,371
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ۲۰.۲۵ سانتیمتر .کاردک .امپرسیونیسم
18 3 3,450
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ روغن روی بوم ، تکنیک کاردک ، سایز ۲۵.۲۰
8 0 1,557
محفل نقاشی و گرافیک
#اکرلیک #ابعاد ۶۰.۸۰ # سبک شخصی فقط با استفاده از قلم مو پهن ۵ سانتی
17 2 5,502
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی سبک پست #امپرسیونیسم ، بوم ۵۰ ۷۰ سانتیمتر ، #رنگ روغن
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مریم حیدرعلی
آرتمیس
Mehrnoosh