11 0 11,821
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو رنگ روغن برجسته ابعاد: ١٠٠ * ٥٠ (cm * cm ) #oilpainting #texture #umbrella... ادامه
18 2 5,831
محفل نقاشی و گرافیک
زن کنار رودخانه Woman by a river رنگروغن روی بوم سایز 35 * 45
0 0 915
محفل سایر هنر ها
9X42X22CM
#مجسمه عنوان:Being a woman متریال:پاپیه ماشه و پلاستیک نصب شده روی پایه چوبی ... ادامه
1 0 275
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
مقوا ماژیک ،مدادرنگی ،راپید ۱۳۹۸ کورونا(CoWoman) آتی سیداصفهانی
6 2 3,182
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
God is a woman یه ورژن متفاوت از اثر آفرینش انسان میکل آنژ. ۲۷ساعت ،۳۳۸ترک آهن... ادامه
Loading