عاشقان گیاهانند که ریشه هایشان فرو رفته است در کف دست من در استخوانِ کتفِ تو در ... ادامه
name : magic woman. size : 100x200 cm. oil on canvas. from artology collection. ... ادامه
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
تابلو رنگ روغن برجسته ابعاد: ١٠٠ * ٥٠ (cm * cm ) #oilpainting #texture #umbrella... ادامه
زن کنار رودخانه Woman by a river رنگروغن روی بوم سایز 35 * 45
Loading