14 0 18,973
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو رنگ روغن برجسته ابعاد: ١٠٠ * ٥٠ (cm * cm ) #oilpainting #texture #umbrella... ادامه
23 2 10,116
محفل نقاشی و گرافیک
زن کنار رودخانه Woman by a river رنگروغن روی بوم سایز 35 * 45
6 0 14,719
محفل سایر هنر ها
9X42X22CM
#مجسمه عنوان:Being a woman متریال:پاپیه ماشه و پلاستیک نصب شده روی پایه چوبی ... ادامه
3 0 2,936
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
مقوا ماژیک ،مدادرنگی ،راپید ۱۳۹۸ کورونا(CoWoman) آتی سیداصفهانی
6 2 9,213
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
God is a woman یه ورژن متفاوت از اثر آفرینش انسان میکل آنژ. ۲۷ساعت ،۳۳۸ترک آهن... ادامه
Loading