#زندگی چیست؟ #عشق ورزیدن.... زندگی رابه عشق بخشیدن زنده است آنکه عشق می ورزد دل ... ادامه
عاشقان گیاهانند که ریشه هایشان فرو رفته است در کف دست من در استخوانِ کتفِ تو در ... ادامه
name : magic woman. size : 100x200 cm. oil on canvas. from artology collection. ... ادامه
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
قسمتی از مجموعهWoman's gray world
تابلو رنگ روغن برجسته ابعاد: ١٠٠ * ٥٠ (cm * cm ) #oilpainting #texture #umbrella... ادامه
زن کنار رودخانه Woman by a river رنگروغن روی بوم سایز 35 * 45
Loading