45 0 24,767
نقاشی چشم
The dream that it opened my eyes. (size: 80 . 80) اکرلیک
11 1 7,909
محفل نقاشی و گرافیک
56X38CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-16
15 0 10,456
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
mix media(coloredpencil&watercolored) on cardboard 90*90cm 2020
8 0 11,644
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
A sunset on the Dutch beach of Den Helder. Made with acryl paint and pencil on b... ادامه
9 0 16,722
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: "اصالت نگاه" ابعاد: 25*20 تکنیک:مداد رنگ #niloufarnazem#hyper_rea... ادامه
16 0 20,339
محفل نقاشی و گرافیک
🔴 #ارنست_همینگوی_نویسنده ۳۵×۴۵ #مداد_پاستل #نقاش :مجید غزنوی 🔴 #Ernest_Heming... ادامه
12 0 17,556
محفل نقاشی و گرافیک
🔴 #علامه_دهخدا(ادیب_شاعر) ۳۵×۴۵ #مداد_پاستل #نقاش:مجید غزنوی 🔴 #professor_Deh... ادامه
5 0 16,754
محفل نقاشی و گرافیک
🔴 #پروین_اعتصامی ۲۱×۲۹ #مدادوپاستل روی کالک #نقاش :مجید غزنوی 🔴 #Parvin_Etesam... ادامه
12 0 6,604
محفل نقاشی و گرافیک
M.M.MASOUMI reza abedini 67×53 cm Pen محمد مهران معصومی خودکار رضا عابدی... ادامه
6 0 6,388
محفل نقاشی و گرافیک
M.M.Masoumi Kiarostami Pen 67×53 cm محمدمهران معصومی خودکار ۶۷×۵۳cm کیا... ادامه
7 0 4,684
محفل نقاشی و گرافیک
M.M.Masoumi Mashayekhi Pen 67×53 cm محمدمهران معصومی خودکار ۶۷×۵۳cm جم... ادامه
4 0 6,455
محفل نقاشی و گرافیک
M.M.Masoumi Hedayat Pencil 67×53 cm محمدمهران معصومی مداد ۶۷×۵۳cm هدایت... ادامه
5 0 4,622
محفل نقاشی و گرافیک
M.M.Masoumi Saye Pen 67×53 cm محمدمهران معصومی خودکار ۶۷×۵۳cm سایه 2017,۱۳۹۶
12 0 13,259
محفل نقاشی و گرافیک
🔴 #رابرت_موندریان_عکاس ۳۵×۴۵ #مداد_پاستل #نقاش:مجید غزنوی #Robert_Mondrian_phot... ادامه
8 0 4,873
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
راپید روی مقوا 50×70 نام اثر:از مجموعه: مخلوقات ساداُم (شماره 2) خالق:ALTRANA... ادامه
7 1 4,794
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
راپید روی مقوا 50×70 نام اثر:از مجموعه: مخلوقات ساداُم (شماره 6) خالق:ALTRANA... ادامه
3 0 5,370
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva‌‌ Karkhaneh Pencil on paper A6-15
4 0 5,290
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva_Karkhaneh Pencil on paper A6-14
3 0 5,169
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-12
4 0 5,166
محفل نقاشی و گرافیک
50X35CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-9
8 0 5,035
محفل نقاشی و گرافیک
30X35CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-8
6 0 5,037
محفل نقاشی و گرافیک
30X35CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-7
4 0 3,041
محفل نقاشی و گرافیک
30X42CM
نام هنرمند:پروا‌کارخانه Parva Karkhaneh Pencil on paper A6-3
Loading