1. شیرین محسنی نسب
    Follow
  2. شیرین محسنی نسب متولد تهران/ایران 1361 راحی، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 13ناسی هنر های تجسمی، دانشگاه علم و فرهنگ، 138نی هنر های تجسمی، گرایش نقاشی، دانشگاه آموزش عالی مازیار، 1387 نمایشگاه‌های انفرادی: - نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران، ایران، شهریور 97 - نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران، ایران، مهر 93

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

منیره حسن نژاد
شکوفه کریمی
مهناز کریمی