12 3 12,116
محفل خوشنویسی
imensions :120×80 Technique : Acrylic #Drawing #line #azanazi# The name: of your p... ادامه
14 0 8,841
محفل عکاسی
نام اثر:خط صورتی…… Pink line…… مینیمال و استریت #minimal #minimalphotograph... ادامه
7 0 7,119
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
6 0 5,154
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
7 0 4,063
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
2 0 3,599
محفل عکاسی
30X42CM
Akbar Zaheri Tiak series, 2020 gasoline print on cardboard Edition 1/5
2 0 3,404
محفل عکاسی
30X42CM
Akbar Zaheri Tiak series, 2020 gasoline print on cardboard Edition 1/5
Loading