13 4 19,899
محفل خوشنویسی
imensions :120×80 Technique : Acrylic #Drawing #line #azanazi# The name: of your p... ادامه
14 0 15,221
محفل عکاسی
نام اثر:خط صورتی…… Pink line…… مینیمال و استریت #minimal #minimalphotograph... ادامه
7 0 12,402
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
7 0 10,045
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
7 0 8,593
محفل نقاشی و گرافیک
21X22CM
من در این مجموعه راه را نشان داده ام زندگی یک مسیر است، یک سفر، راه تو را به جل... ادامه
2 0 5,949
محفل عکاسی
30X42CM
Akbar Zaheri Tiak series, 2020 gasoline print on cardboard Edition 1/5
2 0 5,671
محفل عکاسی
30X42CM
Akbar Zaheri Tiak series, 2020 gasoline print on cardboard Edition 1/5
Loading