9 2 15,958
محفل خوشنویسی
40X80CM
متن:ای در دلم نشسته ازتوکجا گریزم ترکیب موادروی بوم #نقاشیخط #رنگ_اکریلیک#نستعل... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده در دایره ای که امدن و رفتن ماست . ان را نه بدایت نه نهایت پیداست ‌ کس می نزند دمی در این معنی راست . کاین امدن از کجا و رفتن به کجاست ...

اثر با الهام از شعر خیام  خلق شده  ..اکریلیک . مرکب و ورق نقره روی بوم 

#فروخته_شد
۱۳۹۹
فروخته شد
10 0 15,436
محفل خوشنویسی
125X125CM
در دایره ای که امدن و رفتن ماست . ان را نه بدایت نه نهایت پیداست ‌ کس می نزند دم... ادامه
11 0 5,176
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم 1399 محمد ابراهیمی جویباری اوست نشسته در نظر من به کجا نظر منم
10 3 11,388
محفل نقاشی و گرافیک
عنوان:ما نمیدانیم فردا کجا خواهیم بود سبک:سورئال توضیحات: کار اکریلیک روی بوم ... ادامه
13 2 22,960
محفل خوشنویسی
ترکیب مواد روی بوم دیپ ابعاد اثر: ۴۰×۱۰۰ متن اثر: خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت... ادامه
19 2 10,704
محفل خوشنویسی
ابعاد اثر ۵۰ در ۷۰ ابعاد اثر با پاسپارتو و قاب ۱۰۰ در ۷۰ پاسپارتو طلایی و زرشکی ... ادامه
7 0 3,860
محفل عکاسی
کجاست جای من و تو در این جهان بزرگ...
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی akbar ghasemi #تکنیک اکریلیک  90*120 #شعر حافظ از باد خزان درچمن دهر مرنچ  فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
#فروخته_شد
فروخته شد
5 1 8,207
محفل خوشنویسی
120X90CM
#تکنیک اکریلیک 90*120 #شعر حافظ از باد خزان درچمن دهر مرنچ فکر معقول بفرما گل ... ادامه
14 1 2,500
محفل عکاسی
هرکجا مرز کشیدند,شما پل بزنید....
13 1 21,279
محفل نقاشی و گرافیک
به نام او جانان به کجا چنین شتابان... هر دم که تو را نظر کنم من ِ جز تو در خودم ... ادامه
11 0 2,179
محفل عکاسی
به کجا چنین شتابان...
4 0 34,176
محفل شعر و داستان
سیر بودم من از این زندگی وعشق و جدایی محو یک باور بیهوده که ای عشق، کجایی یاو... ادامه
15 0 12,221
محفل خوشنویسی
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود در مق... ادامه
5 0 3,635
محفل خوشنویسی
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید...
11 0 11,154
محفل شعر و داستان
روزگاریست که من ، چهرۀ تک تکِ آدمها را ..، در پیِ یافتنت می نگرم ..، هیچکس شک... ادامه
9 0 10,112
محفل شعر و داستان
آه ... یارب ، تو که نه زاده و نه زاده شدی از کجا میدانی .. که چه هول انگیز اس... ادامه
55 1 85,780
اشعار مولانا
#آمده‌ام که سرنهم، عشق تو را به سر برم ور تو بگوئیم که نی، نی شکنم، شکر برم آم... ادامه
5 2 7,173
محفل خوشنویسی
#ایکاش میشدآدمی وطنش راباخودببردهرکجاکه خواست( #دکترشفیعی کدکنی)
22 2 3,722
محفل خوشنویسی
#خط سفیر عنوان: بیچاره ها نمی دانستند خورشیدشان کجاست تکنیک: مرکب روی کاغذ
9 0 13,222
محفل شعر و داستان
اقلیم رویایم کجا تا بوسه تو هرگز دلیلی نیست الّا بوسه تو طعم عسل دارد اگر شعر تر... ادامه
12 0 2,190
محفل عکاسی
سهم کو کجاست ؟ اینجا نیست !؟
13 0 5,043
محفل خوشنویسی
وادی محبت کجاست
21 0 3,166
محفل خوشنویسی
کجاس هم نفس تاکه شرح غصه دهم
15 0 12,070
محفل خوشنویسی
متن سیاه مشق شکسته: دلبرا در هوسِ دیدنِ رویت دلِ من تاب ندارد نِگَهَم خواب ندار... ادامه
14 1 2,515
محفل خوشنویسی
100X100CM
اوست نشسته در نظر من به کجا نظرکنم #فروخته_شد
17 0 137,334
شعر سکوت
این شعله که در سینه، بجای دلِ ماست فرجامِ سکوتِ نابجای دلِ ماست دردی که درین... ادامه
Loading