1. رامین خرم زاده
    Follow
  2. فعالیت درزمینه نقاشیخط وخوشنویسی

13 3 2,557
محفل خوشنویسی
خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو ای حیات دوستان دربوستان بی من مرو #مولوی... ادامه
13 2 5,572
محفل خوشنویسی
100X100CM
متن:"هو" ابعاد ۱۰۰/۱۰۰سانتیمتر #اکریلیک روی بوم دیپ ۵سانت دستساز #نقاشیخط #خطنقاش... ادامه
14 0 3,454
محفل خوشنویسی
#اکریلیک روی بوم #پارچه #ترمه به جهان خرم ازآنم که جهان خرم ازاوست عاشقم برهمه... ادامه
10 1 2,776
محفل خوشنویسی
ابعاد ۱۵۰/۱۰۰سانتیمتر اکریلیک روی بوم دیپ ۵سانت دستساز،صددرصدکتان
14 0 4,827
محفل خوشنویسی
#اکریلیک روی بوم دیپ ۴سانت با پارچه #ترمه ابعاد 120/80cm
10 0 7,531
محفل سایر هنر ها
"هو" ازمجموعه چهارفصل(بهار) #اکریلیک روی بوم دیپ ۴سانت دستساز،پارچه سوپربرزنت اب... ادامه
7 0 4,218
محفل خوشنویسی
گفتم زمهرورزان رسم وفابیاموز گفتازخوبرویان اینکارکمترآید #حافظ #اکریلیک روی بوم ... ادامه
13 1 7,302
محفل خوشنویسی
#نقاشیخط ترامن چشم درراهم شباهنگام #اکریلیک روی بوم دیپ ۴سانت دستساز ابعاد ۹۰/۹۰
14 0 5,657
محفل خوشنویسی
سوره توحید،اجراشده بارنگ اکریلیک، روی بوم دیپ ۴سانت دستساز،ابعاد 120/80
9 0 3,277
محفل خوشنویسی
ابعاد۱۰۰/۱۰۰ اکریلیک روی بوم دیپ ۵ سانت ،سوپربرزنت فلک جزعشق محرابی ندارد جهان ب... ادامه
17 0 7,137
محفل خوشنویسی
خورشیدآرزوی منی، گرمتر بتاب اکریلیک روی بوم دایره به قطر70cm
13 0 6,727
محفل خوشنویسی
عاقلان نقطه پرگاروجودند عشق داندکه دراین دایره سرگردانند(حافظ) اکریلیک روی بوم د... ادامه
12 0 5,777
محفل خوشنویسی
ابعاد ۱۲۰/۸۰ اکریلیک روی بوم دیپ گل در بر ومی درکف ومعشوق بکام ست سلطان جهانم... ادامه
12 1 4,773
محفل خوشنویسی
ابعاد ۱۰۰/۱۰۰ اکریلیک روی بوم دیپ
13 0 4,723
محفل خوشنویسی
80X80CM
ابعاد ۸۰/۸۰ اکریلیک روی بوم دیپ
13 0 4,676
محفل خوشنویسی
ابعاد ۱۲۰/۸۰ اکریلیک روی بوم دیپ
21 2 5,427
محفل خوشنویسی
اکرولیک روی بوم،ابعاد ۱۰۰/۷۰
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود محبی
حسین نجفی
علیرضا فولادی