1. فردوس مجیبی
    Follow
  2. برگزاری دونمایشگاه انفرادی شرکت درنمایشگاه های مختلف داخلی وخارجی عضوکمیسیون حقوقی شورایعالی انجمن خوشنویسان درسالهای 68تا72 عضوموسس انجمن خوشنویسان قائمشهر، عضوشورای انجمن خوشنویسان قزوین درسالهای 86تا90

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فریباحیدری
سیدطه میرحسین زاده
کامبیز عبدل زاده