1. علی حسن پور
    Follow
  2. خوشنویس و گرافیست مدرس انجمن خوشنویسان ایران شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی . اجرای ورک شاپ های متعدد

29 3 9,039
محفل خوشنویسی
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۱۰۰ ×۱۵۰ مستان سلامت میکنند (مولانا)
26 2 3,229
محفل خوشنویسی
عشق شادیست عشق آزادی است عشق آغاز آدمیزادی است تکنیک ( آکرولیک روی بوم )
30 2 4,914
محفل خوشنویسی
بگذار تا گناهی بکنیم گاهگاهی #علی_حسن_پور
12 1 520
محفل خوشنویسی
لحظه دیدار نزدیکست
10 0 1,444
محفل خوشنویسی
بسم الله الرحمن الرحیم
12 1 1,522
محفل خوشنویسی
امشب تو را بخوبی تشبیه ماه کردم تو خوبتر زماهی من اشتباه کردم
13 1 1,490
محفل خوشنویسی
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم منزل مر... ادامه
8 1 695
محفل خوشنویسی
سر زکویت بر ندارم روز و شب
7 0 684
محفل خوشنویسی
ایکه چون رخ می نمایی آفتاب آید برون
12 0 1,195
محفل خوشنویسی
تکنیک آکرولیک
12 0 1,354
محفل خوشنویسی
مردم دیده ی ما جز به رخت ناظر نیست
17 1 1,467
محفل خوشنویسی
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
10 0 1,750
محفل خوشنویسی
بسم الله الرحمن الرحیم
8 2 874
محفل خوشنویسی
عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد ۵۰×۷۰
10 0 1,064
محفل خوشنویسی
علی بن موسی الرضا (ع)
12 1 1,024
محفل خوشنویسی
نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست
6 0 584
محفل خوشنویسی
عشق یعنی دستهای رو به دوست
7 0 458
محفل خوشنویسی
لحظه دیدار نزدیکست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جواد یوسف زاده
سلمان فضلی
مهدی یزدخواستی