1. علی حسن پور
    Follow
  2. خوشنویس و گرافیست مدرس انجمن خوشنویسان ایران شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی . اجرای ورک شاپ های متعدد

30 3 10,832
محفل خوشنویسی
رنگ روغن روی بوم ابعاد ۱۰۰ ×۱۵۰ مستان سلامت میکنند (مولانا)
26 2 4,669
محفل خوشنویسی
عشق شادیست عشق آزادی است عشق آغاز آدمیزادی است تکنیک ( آکرولیک روی بوم )
31 2 6,269
محفل خوشنویسی
بگذار تا گناهی بکنیم گاهگاهی #علی_حسن_پور
13 1 1,076
محفل خوشنویسی
لحظه دیدار نزدیکست
11 0 3,322
محفل خوشنویسی
بسم الله الرحمن الرحیم
13 1 2,779
محفل خوشنویسی
امشب تو را بخوبی تشبیه ماه کردم تو خوبتر زماهی من اشتباه کردم
13 1 2,702
محفل خوشنویسی
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم منزل مر... ادامه
8 1 1,193
محفل خوشنویسی
سر زکویت بر ندارم روز و شب
7 0 1,402
محفل خوشنویسی
ایکه چون رخ می نمایی آفتاب آید برون
13 0 1,851
محفل خوشنویسی
تکنیک آکرولیک
13 0 2,352
محفل خوشنویسی
مردم دیده ی ما جز به رخت ناظر نیست
18 1 2,056
محفل خوشنویسی
هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
11 0 3,499
محفل خوشنویسی
بسم الله الرحمن الرحیم
8 2 1,745
محفل خوشنویسی
عشق پیدا شد و آتش بهمه عالم زد ۵۰×۷۰
11 0 1,562
محفل خوشنویسی
علی بن موسی الرضا (ع)
14 1 1,714
محفل خوشنویسی
نفسم بند نفسهای کسی هست که نیست
6 0 1,004
محفل خوشنویسی
عشق یعنی دستهای رو به دوست
7 0 855
محفل خوشنویسی
لحظه دیدار نزدیکست
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رحیم حاجی پور
محمدتقی محرم زاد قوام
بهاره ابراهیمی