اثر صباصفا در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/190203

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک صباصفا نام اثر : صلح کجاست؟ 
رنگ روغن روی بوم دیپ
15 1 6,844
13,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
نام اثر : صلح کجاست؟ رنگ روغن روی بوم دیپ

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر

کیوان خوش سیر
چه زیبا ، چه نگاهی
پاسخ

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ارغوان مناجاتی
محیا عبرانی
نیلوفر