1. علی اکبرنژاد
  Follow
 2. دکترای شهرسازی خوشنویس شاعر گرافیست طراح

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد روشنی طلعت تو ماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد
گوشه ابروی توست منزل جانم
خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد
تا چه کند با رخ تو دود دل من
آینه دانی که تاب آه ندارد
دیدم‌وآن‌چشم‌دل‌سیه‌که‌توداری
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد
رطل گرانم ده ای مرید خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد
خون‌خوروخامش‌نشین‌که‌آن‌دل‌نازک
طاقت فریاد دادخواه ندارد
گو برو و آستین به‌خون‌جگرشوی
هر که در این آستانه راه ندارد
نی من تنها کشم تطاول زلفت
کیست که او داغ آن سیاه ندارد
شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
14 0 12,744
15,000,000 تومانخرید اثر
روشنی طلعت تو ماه ندارد پیش تو گل رونق گیاه ندارد گوشه ابروی توست منزل جانم خوشت... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

هنر نمیخرد ایّام و غیر از اینم نیست
کجا روم به تجارت بدین کساد متاع
صراحیی و حریفی خوشم زدنیا بس....

شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
هشتگ ها: 
#art #akbarnejad #calligraphy #islamicart #persianart #iranianart #modernart #LOVE  #HAPPY
#INSTAGOOD #BEAUTIFUL #TBT #LIKE4LIKE #FOLLOWME 
#شکسته #شکسته_نستعلیق #کالیگرافی #نقاشی #نقاشیخط #خط #طراحی #گرافیک #فن #رسم #خوشنویسی #دکوراسیون #هنر
1 0 395
20,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب هنر نمیخرد ایّام و غیر از اینم نیست کجا روم به تجارت بدین کساد متاع ص... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

مرا چشمی است خون افشان
ز دستِ آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید
ازان چشم و از آن ابرو

شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
3 0 485
15,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب مرا چشمی است خون افشان ز دستِ آن کمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید ازا... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
در محفلی که خورشید اندر شمار ذرّه است
خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد
می خور که عمر سرمد گر در جهان توان یافت
جز باده بهشتی هیچش سبب نباشد
شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
@raghceghalam
هشتگ ها: 
#art #akbarnejad #calligraphy #islamicart #persianart #iranianart #modernart #LOVE  #HAPPY
#INSTAGOOD #BEAUTIFUL #TBT #LIKE4LIKE #FOLLOWME 
#شکسته #شکسته_نستعلیق #کالیگرافی #نقاشی #نقاشیخط #خط #طراحی #گرافیک #فن #رسم #خوشنویسی #دکوراسیون #هنر
2 0 556
20,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب در محفلی که خورشید اندر شمار ذرّه است خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد م... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

دوستان عیب من بیدل حیران مکنید
گوهری دارم و صاحبنظری میجویم

گرچه با دلقِ ملمّع می گلگون عیب است
مکنش عیب کز او رنگِ ریا می شویم

شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
هشتگ ها: 
#art #akbarnejad #calligraphy #islamicart #persianart #iranianart #modernart #LOVE  #HAPPY
#INSTAGOOD #BEAUTIFUL #TBT #LIKE4LIKE #FOLLOWME 
#شکسته #شکسته_نستعلیق #کالیگرافی #نقاشی #نقاشیخط #خط #طراحی #گرافیک #فن #رسم #خوشنویسی #دکوراسیون #هنر
4 0 557
15,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب دوستان عیب من بیدل حیران مکنید گوهری دارم و صاحبنظری میجویم گرچه با ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

بالابلند عشوه گر نقش باز من
کوتاه کرد قصه زهد دراز من

دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم
با من چه کرد دیده معشوقه باز من

می‌ترسم از خرابی ایمان که می‌برد
محراب ابروی تو حضور نماز من

گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق
غماز بود اشک و عیان کرد راز من

مست است یار و یاد حریفان نمی‌کند
ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من

بر خود چو شمع خنده زنان گریه می‌کنم
تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من

زاهد چو از نماز تو کاری نمی‌رود
هم مستی شبانه و راز و نیاز من

حافظ ز گریه سوخت بگو حالش ای صبا
با شاه دوست پرور دشمن گداز من

شعر: #حافظ
خط: #اکبرنژاد
4 0 594
25,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب بالابلند عشوه گر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من دیدی دلا که آخ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی
الّا بر آن که دارد با دلبری وصالی

دانی کدام دولت در وصف می‌نیاید
چشمی که باز باشد هر لحظه بر جمالی

شعر: #سعدی
خط: #اکبرنژاد
4 0 693
18,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی الّا بر آن که دارد با دلبری وصالی دان... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب

غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
دواش جز میِ چون ارغوان نمی بینم

نشانِ اهل خدا عاشقیست با خود دار
که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم

شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
1 0 704
15,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب غم زمانه که هیچش کران نمی بینم دواش جز میِ چون ارغوان نمی بینم نشانِ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب 
الهی تار و پودم را جدا کن
همه ناخالصیهایم سوا کن

بسوزان هرچه دارم غیر عشقت
تمام تار و پودم را خدا کن

شعر و خط: #اکبرنژاد
3 0 2,539
20,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب الهی تار و پودم را جدا کن همه ناخالصیهایم سوا کن بسوزان هرچه دارم غی... ادامه
هوالمحبوب ترسم که اشک در غم ما پرده در شود وین راز سر به مُهر بعالم سَمر شود ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالله
این فِلِش هایی که هرسو کاشته است
آدمی از ذهنِ خود افراشته است
رو بسویِ خود جهت را گفته است
جانبِ خود را فرو نگذاشته است

در مسیرِ این فِلِش ها نور نیست
هیچ کس از رفته ها مسرور نیست
هر مسیری سوی چاهی رفته است
بر سرِ هیچ چاه هم مامور نیست

شعر و خط: #اکبرنژاد
5 0 4,047
20,000,000 تومانخرید اثر
هوالله این فِلِش هایی که هرسو کاشته است آدمی از ذهنِ خود افراشته است رو بسویِ خو... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
مرا عهدیست با جانان که تا جان دربدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

مرا در خانه سَروی هست کاَندَر سایه ی قدّش
فراغ از سرو بستانی و شمشادِ چمن دارم

شعر: #حافظ 
خط: #اکبرنژاد
3 0 828
20,000,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب مرا عهدیست با جانان که تا جان دربدن دارم هواداران کویش را چو جان خوی... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد شیر سرخیم و افعی سیهیم
#حافظ 
#دکتراکبرنژاد
7 0 6,195
5,000,000 تومانخرید اثر
شیر سرخیم و افعی سیهیم #حافظ #دکتراکبرنژاد
هوالمعزّ ای ز خطت غالیه پر مشک ناب آینه دار رخ تو آفتاب تا رخ تو رونق مه بشکند ب... ادامه
هوالمعبود بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز فرش... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد
4 0 4,519
15,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد #فاتحه‌الکتاب نوشته شده با ترلینگ
خط: #اکبرنژاد
9 0 5,137
10,000,000 تومانخرید اثر
#فاتحه‌الکتاب نوشته شده با ترلینگ خط: #اکبرنژاد
درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری کشیده ام که مپرس شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن شعر: #حافظ خط... ادامه
الهی آتنا فی الآخرت حُسن تمام زندگی حُسن عاقبت حُسن تو دانی احسن الاحوالِ هرکس ع... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم)
خط: #اکبرنژاد
7 0 4,914
15,000,000 تومانخرید اثر
والتین والزیتون و طور سینین (قرآن کریم) خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ
خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده است. 
#قرآن_کریم
خط: #اکبرنژاد
7 0 5,133
1,000,000 تومانخرید اثر
کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ خداوند هر روز امر جدیدى ایجاد مى‌کند که قبلًا نبوده... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
از جمع هرچه جمع است
چیزی بتو نیفزود
کسر تمام عالم
گردیت هم نباشد
شعر و خط: #اکبرنژاد
6 0 5,022
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب از جمع هرچه جمع است چیزی بتو نیفزود کسر تمام عالم گردیت هم نباشد شعر و... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالله
خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
7 2 5,621
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالله خط شکسته چینی: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
5 0 5,335
1,000,000 تومانخرید اثر
خط شکسته چینی(ابداعی) : #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمعشوق
خط: #اکبرنژاد
9 0 4,228
1,000,000 تومانخرید اثر
هوالمعشوق خط: #اکبرنژاد
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود
شعر و خط: #اکبرنژاد
3 0 4,840
1,000,000 تومانخرید اثر
گاهی گمان نمی کنی ولی می شود گاهی نمی شود نمیشود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا ب... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد هوالمحبوب
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد
ببارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق جواب سلام ما افتد
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
6 0 4,706
1,500,000 تومانخرید اثر
هوالمحبوب خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز کز این شکار فراوان بدام ما اُفتد ... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود
در مقامات طریقت هرکجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
6 0 5,442
1,000,000 تومانخرید اثر
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود در مق... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علی اکبرنژاد حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ ببانگ بلند می گویند
که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
شعر: #حافظ خط: #اکبرنژاد
4 0 5,147
1,000,000 تومانخرید اثر
حضور خلوت انس است و دوستان جمع اند وان یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب و چنگ ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هاشم مالکی
حسن ترابی
میعاد محمدی پناه