1. علی اکبرنژاد
    Follow
  2. دکترای شهرسازی خوشنویس شاعر گرافیست طراح

1 0 163
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا زهی قدر و زهی بدر تبارک و تعالی زهی ... ادامه
1 0 171
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامیکه برخاست مشکل نشیند شعر: #طبیب... ادامه
1 0 183
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب غمت در نهانخانه ی دل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند بنازم به بزم ... ادامه
2 0 195
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب ماه به من نوشته بود پنجره باز می کند بهر دوباره دیدنم قصد نماز می کن... ادامه
2 0 202
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب از دست غیبت تو شکایت نمی کنم تا نیست غیبتی نبود لذت حضور گر دیگران ب... ادامه
7 1 243
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب قلم همراه دلهای شکسته است اگرچه بند از بندش گسسته است قلم فریاد دربن... ادامه
6 0 251
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم دل ... ادامه
10 0 2,017
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب عشق گاهی در لباس ساده ای در دل صحرا شبانی می کند عشق گاهی با کلامی آ... ادامه
8 0 3,241
محفل خوشنویسی
#هوالمحبوب سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌ک... ادامه
7 0 300
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب درین بازار اگر سودی است با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به دروی... ادامه
15 1 2,835
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون ... ادامه
13 0 396
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب دل بیمار شد از دست رفیقان مددی تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم آن ... ادامه
14 2 3,737
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آ... ادامه
13 0 415
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ص... ادامه
15 0 6,856
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب قلم را سر تراشیدم جوان شد زبانش را زدم شیرین زبان شد سر نوک زبانش چاک... ادامه
13 0 443
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب سر تا قدمم ندارم آهی یاالله لطفا به منم نما نگاهی یاالله من بنده ی ب... ادامه
12 0 454
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب یارب دل من تمام شیدای خودت سودای دلم تمام سودای خودت وقتی که تویی تم... ادامه
14 0 2,386
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش دل و دینم دل و دی... ادامه
12 0 478
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کا... ادامه
13 0 490
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب گاهی گمان نمیکنی ولی می شود گاهی نمی شود نمی شود که نمی شود گاهی هز... ادامه
14 0 443
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب عشق با ما مهربانی می کند غصه ها را شادمانی می کند حضرتش از جنس آب وخ... ادامه
17 1 2,101
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را هنگا... ادامه
15 1 455
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟ خن... ادامه
15 0 448
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب صبرست مرا چاره هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است من ... ادامه
14 1 445
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب طالب لعل و گهر نیست و گرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کانست که بود... ادامه
17 0 2,033
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب بکوی میکده یارب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بو... ادامه
15 0 434
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوئیم که او محرم رازست شعر:... ادامه
15 1 2,277
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه درازست شعر: ... ادامه
14 0 414
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب خمها همه در جوش و خروشند ز مستی وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز اس... ادامه
14 0 417
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که توسنی چو فلک رام تازیانه ی توس... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی حسنپور
سارا عشقی
سارا عبادی