1. علی اکبرنژاد
    Follow
  2. دکترای شهرسازی خوشنویس شاعر گرافیست طراح

0 0 161
محفل خوشنویسی
50X70CM
هوالمحبوب میسر نیست با هوش و خرد بی دردسر بودن گوارا می کند وضع جهان را بیخبر ... ادامه
1 0 246
محفل خوشنویسی
50X70CM
هوالمحبوب بر کلاه فقر ابراهیم ادهم نقش بود قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده... ادامه
2 0 419
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا زهی قدر و زهی بدر تبارک و تعالی زهی ... ادامه
3 0 429
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامیکه برخاست مشکل نشیند شعر: #طبیب... ادامه
3 0 449
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب غمت در نهانخانه ی دل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند بنازم به بزم ... ادامه
4 0 443
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب ماه به من نوشته بود پنجره باز می کند بهر دوباره دیدنم قصد نماز می کن... ادامه
4 0 453
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب از دست غیبت تو شکایت نمی کنم تا نیست غیبتی نبود لذت حضور گر دیگران ب... ادامه
9 1 492
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب قلم همراه دلهای شکسته است اگرچه بند از بندش گسسته است قلم فریاد دربن... ادامه
8 0 500
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم دل ... ادامه
11 0 3,429
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب عشق گاهی در لباس ساده ای در دل صحرا شبانی می کند عشق گاهی با کلامی آ... ادامه
9 0 5,593
محفل خوشنویسی
#هوالمحبوب سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌ک... ادامه
8 0 550
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب درین بازار اگر سودی است با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به دروی... ادامه
16 1 4,663
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون ... ادامه
15 0 642
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب دل بیمار شد از دست رفیقان مددی تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم آن ... ادامه
16 2 6,215
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آ... ادامه
14 0 673
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ص... ادامه
16 0 10,379
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب قلم را سر تراشیدم جوان شد زبانش را زدم شیرین زبان شد سر نوک زبانش چاک... ادامه
14 0 692
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب سر تا قدمم ندارم آهی یاالله لطفا به منم نما نگاهی یاالله من بنده ی ب... ادامه
13 0 703
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب یارب دل من تمام شیدای خودت سودای دلم تمام سودای خودت وقتی که تویی تم... ادامه
15 0 3,547
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش دل و دینم دل و دی... ادامه
13 0 664
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش گل در اندیشه که چون عشوه کند در کا... ادامه
14 0 668
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب گاهی گمان نمیکنی ولی می شود گاهی نمی شود نمی شود که نمی شود گاهی هز... ادامه
15 0 618
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب عشق با ما مهربانی می کند غصه ها را شادمانی می کند حضرتش از جنس آب وخ... ادامه
18 1 3,075
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را هنگا... ادامه
16 1 631
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی گفتم بدین شکسته چون باده میفروشی؟ خن... ادامه
16 0 623
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب صبرست مرا چاره هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است من ... ادامه
15 1 621
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب طالب لعل و گهر نیست و گرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کانست که بود... ادامه
18 0 2,860
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب بکوی میکده یارب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بو... ادامه
16 0 612
محفل خوشنویسی
هوالمحبوب رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم با دوست بگوئیم که او محرم رازست شعر:... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فرح صابری
مسعود سعیدیان
رضا امیرخانی