1. جواد یوسف زاده
    Follow
  2. کارشناس ارشد پژوهش هنر کارشناس گرافیک فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۹۲ مدرس هنر

10 0 2,542
محفل خوشنویسی
70X130CM
اکرولیک. مرکب و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
8 0 3,813
محفل خوشنویسی
120X120CM
دف زنان..... اکرولیک و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹ طعنه بر ما مزن ای... ادامه
8 0 3,260
محفل خوشنویسی
120X120CM
نقطه...... اکرولیک و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹ اسوده بر خیال چو پر... ادامه
24 5 12,646
محفل خوشنویسی
120X120CM
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو ...اکرولیک و مرکب روی بوم ....۱۳۹۹ اندازه اثر .۱۲۰... ادامه
7 0 3,709
محفل خوشنویسی
135X135CM
دل سراپرده محبت اوست دیده ائینه دار طلعت اوست اکرولیک . مرکب و ورق طلا روی بو... ادامه
13 1 4,225
محفل خوشنویسی
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو.... اندازه اثر ۱۲۰×۶۵روی بوم اکرو لیک و ورق طلا ۱۳۹۹
5 0 1,670
محفل خوشنویسی
دروفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع..... ۱۲۵×۴۵اکرولیک و مرکب روی بوم
11 0 4,305
محفل خوشنویسی
کوکوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش.. اکرولیک و جوهر روی کوزه .‌...
17 1 8,892
محفل خوشنویسی
120X120CM
ابعاد 120×120 موضوع کائنات تکرار کلمه مقدس الله برگزیده یازدهمین جشنواره بین ال... ادامه
8 0 3,993
محفل خوشنویسی
60X120CM
ترکیب حروف و فرم و رنگ ۶۰×۱۲۰...اکرولیک و مرکب روی بوم
8 0 3,820
محفل سایر هنر ها
120X120CM
#فروخته_شد خورشید عشق... ۱۲۰×۱۲۰....اکرولیک و مرکب روی بوم
12 2 3,781
محفل خوشنویسی
#فروخته_شد سایه عشق ... ۱۲۰×۱۲۰اندازه اثر اکرولیک و مرکب . ورق طلا
12 2 4,243
محفل خوشنویسی
موضوع .ترکیب کلمه الله و شعر . دل را به حریم عشق بسپار و برو اندازه 100×100اکرو... ادامه
27 0 18,762
محفل خوشنویسی
مرغ بسمل .. اکرولیک و مرکب و ورق طلا روی پارچه اندازه ۹۰×۹۰ اثر جواد یوسف زاده ۱۳۹۲
14 0 3,833
محفل خوشنویسی
طواف ..‌ تکرار کلمه مقدس الله تحت تاثیر فاجعه منا فروخته شده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مصطفی محمدیان
حجت حیدری
علی فرهادی