1. جواد یوسف زاده
    Follow
  2. کارشناس ارشد پژوهش هنر کارشناس گرافیک فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۹۲ مدرس هنر

13 3 1,638
محفل خوشنویسی
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو اندازه اثر .۱۲۰×۱۲۰روی بوم
12 1 3,339
محفل خوشنویسی
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو.... اندازه اثر ۱۲۰×۶۵روی بوم اکرو لیک و ورق طلا ۱۳۹۹
4 0 1,217
محفل خوشنویسی
دروفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع..... ۱۲۵×۴۵اکرولیک و مرکب روی بوم
11 0 3,803
محفل خوشنویسی
کوکوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش.. اکرولیک و جوهر روی کوزه .‌...
16 1 7,435
محفل خوشنویسی
120X120CM
ابعاد 120×120 موضوع کائنات تکرار کلمه مقدس الله برگزیده یازدهمین جشنواره بین ال... ادامه
8 0 3,142
محفل خوشنویسی
60X120CM
ترکیب حروف و فرم و رنگ ۶۰×۱۲۰...اکرولیک و مرکب روی بوم
8 0 2,954
محفل سایر هنر ها
120X120CM
خورشید عشق... ۱۲۰×۱۲۰....اکرولیک و مرکب روی بوم
11 2 3,301
محفل خوشنویسی
#فروخته_شد سایه عشق ... ۱۲۰×۱۲۰اندازه اثر اکرولیک و مرکب . ورق طلا
12 2 3,782
محفل خوشنویسی
موضوع .ترکیب کلمه الله و شعر . دل را به حریم عشق بسپار و برو اندازه 100×100اکرو... ادامه
27 0 17,848
محفل خوشنویسی
مرغ بسمل .. اکرولیک و مرکب و ورق طلا روی پارچه اندازه ۹۰×۹۰ اثر جواد یوسف زاده ۱۳۹۲
13 0 3,522
محفل خوشنویسی
طواف ..‌ تکرار کلمه مقدس الله تحت تاثیر فاجعه منا فروخته شده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مازیار زند
Mina hashemi
Miladshams