1. جواد یوسف زاده
    Follow
  2. کارشناس ارشد پژوهش هنر کارشناس گرافیک فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران ۱۳۹۲ مدرس هنر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم ...ای بیخبر زلذت شرب مدام ما.....
#فروخته_شد
فروخته شد
2 0 1,175
محفل خوشنویسی
240X120CM
مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم ...ای بیخبر زلذت شرب مدام ما..... #فروخته_شد
5 0 6,578
محفل خوشنویسی
125X125CM
نقطه عشق نمودم بتو هان سهو مکن ...چون بنگری از دایره بیرون باشی ... ورق طلا . ا... ادامه
4 0 5,786
محفل خوشنویسی
135X135CM
تا جان و دلت باشد .من جان و دلت جویم .یا من به کنار افتم .یا تو به کنار ایی.... ... ادامه
5 1 4,243
محفل خوشنویسی
120X120CM
گر هیچ نباشد چو تو هستی همه هست......اکرولیک ورق طلا روی بوم
9 0 6,207
محفل خوشنویسی
120X120CM
نقطه عشق نمودم بتو خود سهو مکن..ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی .... اکرولیک... ادامه
3 0 3,608
محفل خوشنویسی
120X120CM
اکرولیک و مرکب روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۷
5 0 4,181
محفل خوشنویسی
120X120CM
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود اکرولیک وورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده 1394
10 0 6,689
محفل خوشنویسی
70X145CM
پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نیست .. از بس که گره زد به گره حوصله هارا ........... ادامه
7 0 3,982
محفل خوشنویسی
90X135CM
بنمای رخ که باغ و گلستانم ارزوست بگشای لب که قند فراوانم ارزوست .. ورق طلا ... ادامه
6 0 4,571
محفل خوشنویسی
100X135CM
تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است ای بفدای چشم تو این چه نگاه کردن است .. اک... ادامه
13 0 4,740
محفل خوشنویسی
70X130CM
اکرولیک. مرکب و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده دف زنان.....
اکرولیک و ورق طلا روی بوم 
جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
طعنه بر ما مزن ای دوست که خود معترفیم ...دف زنان بر سر بازار به رسوایی خویش......
فروخته شد
12 0 6,119
محفل خوشنویسی
120X120CM
دف زنان..... اکرولیک و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹ طعنه بر ما مزن ای... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده نقطه......
اکرولیک و ورق طلا روی بوم 
جواد یوسف زاده ۱۳۹۹
اسوده بر خیال چو پرگار می شدم ...دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت...
#فروخته_شد
فروخته شد
11 0 5,179
محفل خوشنویسی
120X120CM
نقطه...... اکرولیک و ورق طلا روی بوم جواد یوسف زاده ۱۳۹۹ اسوده بر خیال چو پر... ادامه
25 5 16,049
محفل خوشنویسی
120X120CM
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو ...اکرولیک و مرکب روی بوم ....۱۳۹۹ اندازه اثر .۱۲۰... ادامه
9 0 6,264
محفل خوشنویسی
135X135CM
دل سراپرده محبت اوست دیده ائینه دار طلعت اوست اکرولیک . مرکب و ورق طلا روی بو... ادامه
15 1 5,005
محفل خوشنویسی
60X120CM
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو.... اندازه اثر ۱۲۰×۶۵روی بوم اکرو لیک و ورق طلا ... ادامه
6 0 2,355
محفل خوشنویسی
دروفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع..... ۱۲۵×۴۵اکرولیک و مرکب روی بوم
12 0 4,917
محفل خوشنویسی
کوکوزه گر و کوزه خرو کوزه فروش.. اکرولیک و جوهر روی کوزه .‌...
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #فروخته_شد
ابعاد 120×120 موضوع کائنات تکرار کلمه مقدس الله 
برگزیده یازدهمین جشنواره بین اللملی بسم الله
فروخته شد
18 1 10,696
محفل خوشنویسی
120X120CM
#فروخته_شد ابعاد 120×120 موضوع کائنات تکرار کلمه مقدس الله برگزیده یازدهمین ج... ادامه
9 0 4,817
محفل خوشنویسی
60X120CM
ترکیب حروف و فرم و رنگ ۶۰×۱۲۰...اکرولیک و مرکب روی بوم
هنر سایر محفل سایر هنر ها جواد یوسف زاده #فروخته_شد
خورشید عشق...
۱۲۰×۱۲۰....اکرولیک و مرکب روی بوم
فروخته شد
9 0 4,712
محفل سایر هنر ها
120X120CM
#فروخته_شد خورشید عشق... ۱۲۰×۱۲۰....اکرولیک و مرکب روی بوم
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده #فروخته_شد
سایه عشق ...
۱۲۰×۱۲۰اندازه اثر 
اکرولیک و مرکب . ورق طلا
فروخته شد
13 2 4,340
محفل خوشنویسی
#فروخته_شد سایه عشق ... ۱۲۰×۱۲۰اندازه اثر اکرولیک و مرکب . ورق طلا
14 2 4,783
محفل خوشنویسی
موضوع .ترکیب کلمه الله و شعر . دل را به حریم عشق بسپار و برو اندازه 100×100اکرو... ادامه
30 0 20,080
محفل خوشنویسی
90X90CM
مرغ بسمل .. اکرولیک و مرکب و ورق طلا روی پارچه اندازه ۹۰×۹۰. فروخته شد... ... ادامه
17 0 4,284
محفل خوشنویسی
طواف ..‌ تکرار کلمه مقدس الله تحت تاثیر فاجعه منا فروخته شده
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا کاشانی
مهشید رعیت
سیدعلی رئیسی (مشتهربه-میرعلی)