1. asghar-bordkhoni
    Follow
  2. اصغر بردخونی فوق ممتاز سال اد استوار بوشهر و یکسال شی از دنزد استاد احسنت کلاس کارگاهی خوشنویسی رفتم. بیش از 50 نمایشگاه گروهی و 10 نمایشگاه انفرادی و آخرین نمایشگاه انفرادی جردن تهران اسفندماه 13

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا عزیزی
محسن شه نما
جهانگرد آهوخوش