1. علیرضا نشاطی
    Follow
  2. من خراباتیم و عاشق و دیوانه و مست ..

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی
12 0 4,450
1,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی همه شب سجده گذارم که بیایی تو بخوابم
و در آن خواب بمیرم که بیایی و بمانی ..
12 0 5,955
500,000 تومانخرید اثر
همه شب سجده گذارم که بیایی تو بخوابم و در آن خواب بمیرم که بیایی و بمانی ..
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی خبر دهید به صیادِ ما، که ما رفتیم
به فکرِ صیدِ دِگر باشد و  شکارِ دِگر
7 0 5,468
1,000,000 تومانخرید اثر
خبر دهید به صیادِ ما، که ما رفتیم به فکرِ صیدِ دِگر باشد و شکارِ دِگر
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی
18 1 4,673
1,000,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی دگر به یارِ جفاکار ، دل مَنِه سعدی
11 0 4,917
1,000,000 تومانخرید اثر
دگر به یارِ جفاکار ، دل مَنِه سعدی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی امشبم نیستی ..
9 0 4,224
500,000 تومانخرید اثر
امشبم نیستی ..
مجنون به ریگِ بادیه غمهای خود شمرد یادِ زمانه ای که غمِ دل حساب داشت .. صائب تبریزی
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است .. حافظ
دل ما با تو چنان است که خود می دانی گوشۀ چشمِ تو با ما نه چنان است که بود نی... ادامه
نشستم صبح و ظهر و عصر ، در فکرت فرو رفتم اذان گفتند و من کاری نکردم ، کافرم یعنی ؟
آنکه من بسته زنجیریِ مویش بودم وَه چه خوش بود ، که او نیز گرفتارم بود .. سیم... ادامه
مرا زعشق مگوئید که هرچه هست ، ندارم که هرچه دارم ، نیست .. فاضل نظری
سیگار لبت بوسه زد و من لبِ سیگار دیدی که من آخر به چه حیله زلبت بوسه گرفتم ..؟
روزگاریست که من ، چهرۀ تک تکِ آدمها را ..، در پیِ یافتنت می نگرم ..، هیچکس شک... ادامه
آه ... یارب ، تو که نه زاده و نه زاده شدی از کجا میدانی .. که چه هول انگیز اس... ادامه
گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست
تنم فرسود و عقلم رفت عشقم همچنان باقی سعدی
سَحَر ندارد این شبِ تار
مثلِ خنثی گرِ بُمبی که دو سیمش سرخ است مانده ام قیدِ لبت را بزنم یا نزنم
زغمت دوباره دیشب به خدا پناه بردم به همان خدا که داغت به دلم نشاند و خونابه به ... ادامه
به فدای چشم مستت شکند اگر دلِ من سر خم می سلامت شکند اگر سبویی
بیش میازار مرا
کشته غمزه تو شد حافظِ ناشنیده پند تیغ سزاست هرکه را درکِ سخن نمی کند
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی علیرضا نشاطی حتی خیالِ بی تو شدن می کشد مرا
کارم به روزگارِ جدایی نمی رسد 
#پوستر
11 0 5,520
500,000 تومانخرید اثر
حتی خیالِ بی تو شدن می کشد مرا کارم به روزگارِ جدایی نمی رسد #پوستر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

هدیه سالمی
ماح گالری
rambrand