کاراکتر شاد
هنر نقاشی و گرافیک کاراکتر شاد
بازدید آثار (29)
2 0 259
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
نقاشی ایرانی. کپی کار استاد فرشچیان اکریلیک روی مقوا
3 0 1,311
محفل نقاشی و گرافیک
35X50CM
نقاشی #مدادرنگی گلهای رز سفید.مدت خلق اثر 2 سال مرضیه کدیور
4 0 294
محفل نقاشی و گرافیک
25X30CM
رنگ روغن-نقاشی ازچهره
7 0 1,807
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
فیلیسین شاله، نویسنده و فیلسوف فرانسوى هنر را کوششى براى خلق یک عالم ایده آل، یک... ادامه
1 1 826
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
عنوان:گلدان اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم 45*35 #نقاشی
0 0 367
محفل نقاشی و گرافیک
48X28CM
#رنگ_روغن نقاشی شده رو کانواس و فیکس شده روی تخته سه میل
0 0 371
محفل نقاشی و گرافیک
28X28CM
#رنگ_روغن نقاشی شده روی کانواس و فیکس شده روی تخته سه میل
2 0 439
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
نقاشی رنگ روغن طرح حروف فارسی
4 0 1,032
محفل نقاشی و گرافیک
29X40CM
گذر فرنگیس،گیو و کیخسرو از جیحون 1399 #مینیتنور #نگارگری #نقاشی
51 6 10,384
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
Rain and Tears ، (باران و اشک ها) ، #نقاشی #رنگ_روغن #منظره #طبیعت ، بوم 40*50
3 0 1,274
محفل نقاشی و گرافیک
23X31CM
دختر قاجار شیوه نقاشی قاجاری
22 1 4,445
محفل نقاشی و گرافیک
فروخته شده است . نقاشی #دکوراتیو. زمینه کار #سرامیک.
23 2 2,609
محفل نقاشی و گرافیک
فروخته شد // نقاشی رنگ روغن ، بوم 50*70
2 0 2,162
محفل خوشنویسی
30X50CM
تابلونقاشیخط متریال:بوم تکنیک:اکریلیک و ترکیب مواد
3 0 5,667
محفل خوشنویسی
95X95CM
.تابلو نقاشیخط متریال بوم ابعاد :95*95 تکنیک :ترکیب مواد و اکریلیک
Loading