کاراکتر شاد
هنر نقاشی و گرافیک کاراکتر شاد
بازدید آثار (29)
محفل نقاشی و گرافیک
120X80CM
نقاشی رنگ روغن اثر /کاخ الیزه
2 0 558
محفل نقاشی و گرافیک
22X28CM
نقاشی-مقوا-اکرولیک-٩٩-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 409
محفل نقاشی و گرافیک
32X29CM
نقاشی-اکرولیک-مقوا-٩٩-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 167
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نقاشی-اکرولیک-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی
0 0 168
محفل نقاشی و گرافیک
100X70X7CM
نقاشی-اکرولیک- سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 156
محفل نقاشی و گرافیک
100X70X7CM
نقاشی-اکرولیک-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 132
محفل نقاشی و گرافیک
100X100X7CM
نقاشی-اکرولیک-بوم-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 129
محفل نقاشی و گرافیک
100X100X7CM
نقاشی-اکرولیک-بوم-٩٥-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
0 0 126
محفل نقاشی و گرافیک
100X100X7CM
نقاشی-روی بوم-اکرولیک-95-سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی
1 0 231
محفل نقاشی و گرافیک
100X100X7CM
نقاشی-بوم-٩٥ -سایه ها-ترمه کمانی #اورجینال #طبیعت گرایی#
1 0 467
محفل نقاشی و گرافیک
30X38CM
#نقاشی_دیجیتال / تاریخ خلق : آذر ۱۳۹۹ / نام اثر : مرگ رشد / محمدعلی سلیمانی
1 0 1,449
محفل نقاشی و گرافیک
30X44CM
نقاشی ابرنگ روی مقوا اشتنباخ انجیری راپیدی آرزو نوری بهار ۹۸
2 0 1,497
محفل نقاشی و گرافیک
30X31CM
نقاشی ابرنگ روی مقوا اشتنباخ گل راپیدی آرزو نوری بهار ۹۸
1 0 383
محفل نقاشی و گرافیک
31X45CM
نقاشی ابرنگ روی مقوای ابرنگی آرزو‌ نوری تابستون ۹۹
1 0 363
محفل نقاشی و گرافیک
25X34CM
#نقاشی #ابرنگ #روی مقوا فابریانو# برگ انجیری# آرزو نوری #تابستون ۹۸
1 0 579
محفل نقاشی و گرافیک
24X33CM
#نقاشی #ابرنگ #رو‌ی مقوای اشتنباخ# طرح:گلهای بنفش #آرزو نوری #بهار ۹۹#
7 0 10,518
محفل خوشنویسی
60X50CM
تابلو نقاشیخط متریال:بوم تکنیک:اکرولیک و ترکیب مواد .ابعاد:50*60 . .شعر: ... ادامه
0 2 356
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
اثر صادق اکبری #رنگ و روغن روی بوم #نقاشی و گرافیک 70*50
1 0 725
محفل نقاشی و گرافیک
35X44CM
نام اثر : ماهی کوچک تنها هنرمند نقاش : سمانه دولتی تکنیک : رنگ روغن Artist ... ادامه
9 0 1,310
محفل نقاشی و گرافیک
#نقاشی از ذهن ابعاد۳۰×۴۵ رنگ اکریلیک
Loading