اثر مهدی کفشچیان مقدم در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/191702

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مهدی کفشچیان مقدم نقاشی، اکریلیک روی بوم، 1402، abyss، مهدی کفشچیان مقدم
10 0 7,932
25,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X150CM
نقاشی، اکریلیک روی بوم، 1402، abyss، مهدی کفشچیان مقدم

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی فریدونی
میثم حق شناس
شبنم شهرستانی