1. منوچهر کاشفی
    Follow
  2. آبستره اکسپرسیونیسم

8 0 3,089
محفل نقاشی و گرافیک
#آبستره #اکسپرسیونیسم ابعاد ۱۰۰×۸۰ - اکریلیک روی بوم منوچهر کاشفی
6 0 6,267
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
#آبستره #اکسپرسیونیسم ابعاد ۵۰ در ۷۰ - اکریلیک روی بوم
7 0 6,119
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
آبستره اکسپرسیونیسم ابعاد ۵۰ در ۷۰ - اکریلیک روی بوم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شیواگلستانه
شقایق طیبی
سپید سپیدی