6 0 4,426
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
نام هنرمند: نفیسه عمران نام اثر: آزادی رنگ روغن روی مقوا، ۳۵.۴۵سانتی متر، ۱۳۹۵
6 0 3,493
محفل خوشنویسی
مرکب روی مقوا ماکت. ۵۰ در ۷۰. متن شعر‌ " باز این چه شورش است که در خلق ادم است..‌"
18 1 18,741
محفل خوشنویسی
100X70CM
نام هنرمند: محمود نعمتی نام اثر:حافظ شکایت از غم هجران چه میکنی ابعادبا پاسپا... ادامه
4 0 3,472
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
#بهمن_زارعیان ۱۳۹۹ ترکیب مواد روی مقوا
4 0 3,792
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
ترکیب مواد، مقوا، ۱۳۹۹ نام اثر : طوبی #بهمن_زارعیان
17 0 9,903
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ۴ لت ۶۰×۶۰، ورق فلزات و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی ۸ میل
3 0 3,563
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
پاستل آکریلیک رنگ روغن، روی مقوا ، سال خلق ۱۳۹۹ ، مهسا تقوی
4 0 2,288
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
میکس مدیا روی مقوا ۱۳۹۵ سمانه آبایی
10 0 4,342
محفل خوشنویسی
120X120CM
کولاژ، ترکیبی از ورق فلز و اکریلیک روی مقوا، پرس شده روی تخته شاسی
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک terme ترکیب مواد روی مقوا
#سیب زمینی
#سیب زمینی در تاریخ سفر خود، از خوراک اصلی کارگران و دهقانان به پرمصرف ترین خوراک و سپس به ما تبدیل شد.
ما در نتیجه‌ی تلاشمان برای تولید خوراک و توسعه محیط، با تولیدات یکی شده ایم و دوران #سیب زمینی شدگی را طی میکنیم.
ابتدا روی محیط تاثیر میگذاریم، سپس از آن تاثیر گرفته و با آن یکی میشویم، #عقب میمانیم و احساس #ترس، #نادانی و #گناه روزافزونی را تجربه میکنیم.
اگر بپذیریم #مدرنیته نیز آغاز #اعتراف بشر به نادانی خویشتن بود، همواره تولید و اعتراف میکنیم، و در این میان سیب زمینی دیگری را برای #جبران #تربیت میکنیم.
ترمه علوی
فروخته شد
5 0 6,283
محفل نقاشی و گرافیک
37X28CM
ترکیب مواد روی مقوا #سیب زمینی #سیب زمینی در تاریخ سفر خود، از خوراک اصلی کارگ... ادامه
3 0 3,197
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
مرکب چینی بر روی مقوا
11 0 4,522
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
عادل طبری از مجموعه ی #صورِ_خیال تکنیک اثر : اکریلیک روی مقوا سال خلق اثر ۱۳۹۹
12 0 5,379
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
نام اثر: ماهی رنگ روغن روی مقوا
7 0 12,382
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
عنوان :مترسک و گیتار تکنیک : ترکیب مواد و اکرولیک روی مقوا اندازه :۳۰*۴۰ س... ادامه
6 0 11,375
محفل نقاشی و گرافیک
40X30CM
عنوان :مه و ماهی تکنیک : ترکیب مواد و اکرولیک روی مقوا اندازه :۳۰*۴۰ سال خل... ادامه
13 1 15,251
محفل نقاشی و گرافیک
30X21CM
سایز: A4 آکرلیک روی مقوا
7 2 5,121
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ روی مقوا ابعاد 25 * 35 سانتی متر
24 2 8,515
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ روی مقوا - اندازه38*54
25 4 14,563
محفل خوشنویسی
50X70CM
اکرولیک روی مقوای فابریانو 50*70
10 0 4,712
محفل نقاشی و گرافیک
سایز: A3 متریال: تلفیق مواد روی مقوا نام اثر: سار بی‌بی خانم ۱ هنرمند: هاله تاجی
24 5 7,464
محفل خوشنویسی
50X70CM
عمق وترکیب اکرولیک روی مقوای فابریانو
18 5 5,752
محفل خوشنویسی
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم... (۳۵×۲۵) (قلم ... ادامه
21 2 10,828
محفل خوشنویسی
؛ در طریق عشق بازی ، امن و آسایش بلاست ؛ ابعاد 70 در 70 سانتیمتر تکنیک سایه روی ... ادامه
17 3 3,738
محفل نقاشی و گرافیک
آبرنگ روی مقوا - اندازه 63*44
11 0 7,329
محفل نقاشی و گرافیک
34X48CM
آبرنگ روی مقوا -اندازه 34*48
11 6 6,430
محفل نقاشی و گرافیک
تذهیب معاصر گواش وآبرنک برروی مقوای ماکت ابعاد۷۰*۵۰
Loading