اثر مجید قراگوزلو در هنر نقاشی و گرافیک : محفل نقاشی و گرافیک

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/160567

هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک مجید قراگوزلو #نقاشی، #رنگ روغن روی مقوا، # سال:1396،#نام اثر:خیر و شر،#مجید قراگوزلو
15 0 13,293
15,000,000 تومانخرید اثر
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
#نقاشی، #رنگ روغن روی مقوا، # سال:1396، #نام اثر:خیر و شر، #مجید قراگوزلو

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

اردشیر قیاسی
بختیاری
ارزو شیخی