1. مانیا جلالی فراهانی
    Follow
  2. نقاشی میکنم , فکر میکنم که تصاویر بر روی کاغذ آرام می گیرند نه درون ذهن نمایشگاههای گروهی : گالری فرزاد ، مشهد، نمایشگاه گروهی سال ۲۰۱۸ نمایشگاه گروهی مکتب ندیده ها، گالری دنا ، تهران، ۲۰۱۸ نمایشگاه گروهی پناهگاه ، گالری ژاله، تهران ۲۰۱۹ نمایشگاه کارت پستال ، کاربافو، گالری سایه ۲۰۲۰ نمایشگاه گروهی ۱۰۰ آرتیست ، گالری گلستان ۲۰۲۰ نمایشگاه گروهی abandon ، موزه شهر مِپن آلمان ۲۰۲۲ نمایشگاه گروهی ترک شده، گالری اکنون اصفهان ، بهمن ماه، ۲۰۲۳ نمایشگاه انفرادی: نمایشگاه انفرادی حدوده شخصی، گالری سایه، تهران ۲۰۱۹ نمایشگاه انفرادی پیوسته گسستن، گالری نگر، تهران ۲۰۲۲

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیرمحمد حاجی حسینی
سیده فاطمه (لینا) عاقلی
vida nooralipoor