1. عطیه مایلی فرتاش
    Follow
  2. تمام کارهای من با جزییات فراوان و ریزه کاری و دقت زیاد انجام میشود لیسانس تصویرسازی دارای مدرک کارگردانی انیمیشن کتاب خاک و ناپاک مجموعه کتاب های 365 قصه کتاب هزارویک شب کتاب لوبیای سحرامیز کتاب مجموعه اثار بابان کتاب مجموعه اثار تصویرگران گالری های گروهی تصویرگری داخلی و خارجی تدریس تصویرسازی اکادمی فرتاش کارگردان انیماتور و طراح انیمیشن

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Lotus
اکرم اصغریان
فرزانه سالمی