هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی جواد یوسف زاده پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نیست ..
از بس که گره زد به گره حوصله هارا ..........
اکرولیک و مرکب روی بوم
#فروخته_شد
فروخته شد
10 0 11,877
محفل خوشنویسی
70X145CM
پرنقش تر از فرش دلم بافته ای نیست .. از بس که گره زد به گره حوصله هارا ........... ادامه
هنر نقاشی و گرافیک محفل نقاشی و گرافیک Elham از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم  #آذربایجان
مواد روی بوم - نقش #برجسته -  #رنگ_روغن و  #اکریلیک #کلاژ گلیم و جاجیم قدیمی
#فروخته_شد
ابعاد 100*100
فروخته شد
32 2 31,777
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش ... ادامه
23 4 15,377
محفل نقاشی و گرافیک
تکنیک = ترکیب مواد ابعاد =21*28 بدون در نظر گرفتن پاسپارتو و قاب ترکیب نماد های ... ادامه
31 4 17,559
محفل سایر هنر ها
زیر پاهایم از صدف فرش شده. به افق چشم مى دوزم، جنگلى از مرجان هاى سفید. بى اختیا... ادامه
21 0 12,397
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
29 0 13,199
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش #... ادامه
11 0 8,547
محفل نقاشی و گرافیک
70X50CM
سال ۹۰ سبک فرشچیان نام اثر نبرد هستی
14 0 7,826
محفل نقاشی و گرافیک
60X85CM
در عزاي يك فرشته مقوا، راپيد و ماژيك
19 3 21,830
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 50*70- گواش روی مقوا_ همراه با... ادامه
17 1 22,504
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعاد 40*60-گواش روی مقوا_همراه با پ... ادامه
6 0 13,187
محفل نقاشی و گرافیک
35X45CM
ترکیب مواد روی مقوا ۳۵×۴۵ ۲۰۱۷ #زن ایرانی #هنر #نقاشی #نقوش #اسلیمی #فرش ایران... ادامه
20 1 17,555
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه:۷۰×۱۲۰ سانتی متر متریال به کار رفته:اکرلیک سبک:مینیاتور(کپی اثر استاد ... ادامه
12 1 8,264
محفل خوشنویسی
90X70CM
6 میلیون تومان نام اثر. فرش دل کاغذ اهار مهره اندازه . 70-90 مرکب اشمینگ آلم... ادامه
هنر سایر محفل سایر هنر ها حسین تک زارع فرشته صلح
#فروخته_شد
فروخته شد
36 1 14,531
21 0 17,245
محفل نقاشی و گرافیک
اندازه:۱۰۰×۲۰۰ سانتی متر متریال به کار رفته:اکرلیک سبک:مینیاتور(کپی اثر استاد... ادامه
19 3 8,272
محفل سایر هنر ها
عنوان:از مجموعه فرشته ها ابعاد:١٦*١٢*٢٨ متریال:فلز،پاپیه ماشه قیمت:سه میلیون تومان
21 0 15,468
محفل نقاشی و گرافیک
از مجموعه دامغا - نمادها و موتیف‌های فرش و گلیم #آذربایجان مواد روی بوم - نقش ... ادامه
14 2 20,866
محفل نقاشی و گرافیک
60X80CM
#تابلوی_مینیاتور , #تکنیک_رنگ_روغن #نقاشی #تابلو مشقی ازاثر استاد فرشچیا... ادامه
40 2 11,901
محفل نقاشی و گرافیک
#اثر سپیده صاحبدل #میکس مدیا آرت(اکرلیک،آبرنگ،نقاشی دیجیتال) #اثر پروانه ای #but... ادامه
20 0 16,922
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان- ابعد 60*40- گواش روی مقوا
1 0 8,872
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: فرشته تکنیک: پاستل گچی ، گواش ، آبرنگ اندازه: ۳۵×۵۰
4 0 9,448
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر: فرشته تکنیک: پاستل گچی ، گواش ، آبرنگ اندازه:۳۵×۴۷
3 0 8,522
محفل نقاشی و گرافیک
نام اثر :فرشته تکنیک:پاستل گچی ، آبرنگ،گواش اندازه:۳۰×۴۵
10 0 12,383
محفل نقاشی و گرافیک
مینیاتور-نگارگری-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 60*40-گواش روی مقوا
8 1 11,016
محفل نقاشی و گرافیک
نگارگری-مینیاتور-مشق از آثار استاد فرشچیان-ابعاد 50*70- گواش روی مقوا_همراه با پ... ادامه
Loading