1. لیلا شوقى
    Follow
  2. ليسانس نمايش عروسكى از دانشگاه سوره بازيگر و مجسمه ساز شركت در نمايشگاه: •اولين نمايشگاه مجسمه هاى كوچك در گالرى آريا ١٣٩٤ - 2016 •نمايشگاه هزارو يك بشقاب زير لعابى بخش نخست از يك تا دويست و پنجاه در گالرى شيرين١٣٩٥- 2017 ‏ •نمايشگاه هزارو يك كاسه اتريش ١٣٩٥-2017 •نمايشگاه ١+٢٧ سراميست در گالرى شيرين١٣٩٥- 2018 •نمايشگاه گروهى مجسمه "خراب خوره" در گالرى آ خرداد ١٣٩٨- 2019 •نمايشگاه انفرادى "زهيدن" در گالرى باسمه مرداد ١٣٩٨- 2019 •دومين نمايشگاه گروه هنري توما در خانه هنرمندان مرداد ١٣٩٨- 2019

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حامد موسوی حسینی
حسن بابایی
Mari