1. فرشته محسن زاده
    Follow
  2. فرشته محسن‌زاده متولد و ساکن تبریز مدرس طراحی و آموزش تخصصی نقاشی با آبرنگ در تبریز (آموزشگاه‌های فنی‌حرفه‌ای، ارشاد و گالری دانشگاه هنر تبریز) برگزاری یک نمایشگاه انفرادی و دو نمایشگاه گروهی با هنرجویان خود شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در تبریز و تهران و ارمنستان

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پریسا فریدونی
خسرو انتقالی
محمد عنایتی فر