نتایج جست جو "ابروباد" در سایت 100هنر

7 1 3,287
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود... ادامه
7 0 2,263
محفل خوشنویسی
ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر خوشنویسی حبیب قنبری اجرا یا قلم 6 میلیمتر مر... ادامه
2 0 1,933
محفل خوشنویسی
اثرسیاه مشق #غم عشق ابعاد A4 کاغذابروباد دست ساز
10 0 17,255
محفل خوشنویسی
تابلو خوشنویسی ابعاد45*60(با قاب چوبی) تکنیک :مرکب و ابروباد شعر :ای خدا این وصل... ادامه
7 0 5,222
محفل خوشنویسی
خوشنویسی، مرکب روی برگه ابروباد، اندازه با قطاعی 39*57
7 0 1,624
محفل خوشنویسی
قلم 7 میلیمتر دوسطری کاغذ ابروباد دستی سال 98
4 0 4,708
محفل نقاشی و گرافیک
نقاشی #آبستره روی بوم ٤٠ در ٤٠ رنگ #اکریلیک نام اثر ابروباد
6 0 18,860
محفل خوشنویسی
"به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم / بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم" ن... ادامه
6 0 4,495
محفل خوشنویسی
ساقی چراغ می بره آفتاب دار خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1397 اجرا با قلم 8 میل بر... ادامه
6 0 4,066
محفل خوشنویسی
آن سیه چرده که شیرینی عالم از اوست خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم... ادامه
7 0 2,890
محفل خوشنویسی
دلیل راه شو ای طایر خجسته بقا خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم 8 میل... ادامه
3 0 4,622
محفل خوشنویسی
خانه زندان است و تنهایی ملال خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم 8 میل ... ادامه
3 0 3,276
محفل خوشنویسی
گر دردمند عشق بنالد غریب نیست خوشنویسی حبیب قنبری اجرا بر روی کاغذ ابروباد آهار ... ادامه
3 0 3,026
محفل خوشنویسی
دانند عاقلان مجانین عشق را خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم 8 میل بر... ادامه
3 0 3,745
محفل خوشنویسی
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی کا... ادامه
3 0 3,790
محفل خوشنویسی
ماجرای عقل پرسیدم ز عشق خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل ر روی کاغذ آهار مه... ادامه
2 0 3,301
محفل خوشنویسی
فراش خزان ورق بیفشاند خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی کاغذ آهار خور... ادامه
2 0 2,622
محفل خوشنویسی
نه تماشا کنان رهگذری خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی کاغذ آهار خورد... ادامه
3 0 3,197
محفل خوشنویسی
من در میان جمع و دلم جای دیگر است خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم 9... ادامه
2 0 3,614
محفل خوشنویسی
سر انگشت تخیل بگزد عقل به دندان خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 اجرا با قلم 8 م... ادامه
2 0 3,253
محفل خوشنویسی
حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 اجرا بر روی ... ادامه
2 0 3,917
محفل خوشنویسی
لا ابالی چکند دفتر دانایی را خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 اجرا بر روی کا... ادامه
2 0 2,489
محفل خوشنویسی
گویند خلاف رای دانا ست خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 مرکب ترکیبی اجرا با قلم ... ادامه
3 0 2,691
محفل خوشنویسی
که شب تا روز اختر می شمارم خوشنویسی حبیب قنبری فروردین 1398 مرکب ترکیبی اجرا با ... ادامه
4 0 1,963
محفل خوشنویسی
تا ترا یار گرفتم همه خلق اغیارند خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 مرکب ترکیب... ادامه
5 1 2,138
محفل خوشنویسی
در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم خوشنویسی حبیب قنبری فروردین ماه 1398 مرکب ترکیبی ... ادامه
20 0 6,607
اشعار حافظ
حافظ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 9 میل بر رو... ادامه
2 0 2,707
محفل خوشنویسی
سعدی عهد محبت نتوانم شکست خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی کاغذ آهار... ادامه
2 0 2,462
محفل خوشنویسی
سعدی هرکس غم دین دارد و هرکس غم دنیا خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 7 میل بر رو... ادامه
2 0 3,347
محفل خوشنویسی
سعدی کاروان شکر از مصر به شیراز آمد خوشنویسی حبیب قنبری اجرا با قلم 8 میل بر روی... ادامه
Loading