1. سباکرمی
    Follow
  2. دانشجوی کارشناسی نقاشی Insatagram boomika_artgallery

6 0 2,951
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_29/7×21 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود... ادامه
4 0 2,290
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 29/7×21 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
2 2 926
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
4 0 2,426
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_54/5×70 cm (به همراه پاسپارتو و قاب) متریال_ اب مرکب و مدادرنگی نام اثر_ آ... ادامه
12 2 3,627
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 19×20 cm(ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
4 0 1,018
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_19×20 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
10 1 3,064
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_19×20 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
7 1 2,468
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود... ادامه
6 2 2,308
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زهرارضائی
Negar moghimi
Amirreza koohi