1. سباکرمی
    Follow
  2. دانشجوی کارشناسی نقاشی Insatagram boomika_artgallery

7 0 3,999
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_29/7×21 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود... ادامه
4 0 3,211
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 29/7×21 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
2 2 1,588
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
4 0 4,540
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_54/5×70 cm (به همراه پاسپارتو و قاب) متریال_ اب مرکب و مدادرنگی نام اثر_ آ... ادامه
12 4 4,438
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 19×20 cm(ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
4 0 1,481
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_19×20 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
10 1 3,776
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_19×20 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود ا... ادامه
7 1 3,300
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خود... ادامه
6 2 2,961
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد_ 21×29/7 cm (ابعاد قاب و پاسپارتو لحاظ نشده است ابعاد ذکرشده صرفا ابعاد خو... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمانه اسکندری
سمیرا راستی
امینه الیاسی