اثر سارا عشقی در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/131622

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سارا عشقی قلم 7 میلیمتر
دوسطری
کاغذ ابروباد دستی
سال 98
7 0 1,333
500,000 تومانخرید اثر
محفل خوشنویسی
قلم 7 میلیمتر دوسطری کاغذ ابروباد دستی سال 98

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Marzipainting
Abolfazl Gholami
صدف انتظار