1. محمدحسین رفعتی
    Follow
  2. مدرس انجمن خوشنویسان درجه ممتاز خوشنویسی برگزاری نمایشگاه های جمعی وانفرادی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی متولد شهر خوانسار اموزش نزد اساتید بزرگ خوشنویسی استاد یداله کابلی خوانساری استاد علی فرزانه و استاد اسرافیل شیرچی .... و فراگیری ردیف موسیقی ایرانی تار و سه تار و ردیف اوازی نزد استاد نوربخش استاد منوچهر غیور استاد شاهزیدی و استاد مبتقا استاد علیرضا قربانی ......

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

امیر دانش مراغی
حسین بوربور
Parastoo