1. اسماعیل مقدسی
    Follow
  2. دارای مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران دارای ۴۰ سال سابقه خط نستعلیق خط کتابت خط ثلث خط شکسته

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدرضا عزیزی
شهرام اسدی
محسن الهیان -خوشنویسMAGM