1. دنیای هنر
    Follow
  2. دنياي هنر ارائه دهنده رنگ كار معرق و سفارش اجراي معرق ومنبت

6 0 14,889
محفل سایر هنر ها
اثر معرق ومنبت طرح بسم الله ابعاد ٣٩/٢٩ 1000000
9 0 9,999
محفل سایر هنر ها
اثر معرق ومنبت تمام چوب آیه وان یکاد به مبلغ ٧/٠٠٠/٠٠٠ تومان ابعاد ٦٠/٨٠
7 0 10,071
محفل سایر هنر ها
آیه ٣٥ سوره نور اجرا معرق و منبت زمینه تمام چوب ابعاد ٧٠/٩٠
4 0 9,836
محفل سایر هنر ها
اثر وان یکاد اجرا معرق و منبت زمینه ابروباد ابعاد ٣٠/٥٠
4 3 8,077
محفل سایر هنر ها
خط استاد جلیل رسولی اجرا معرق و منبت خط تمام چوب
5 0 8,376
محفل سایر هنر ها
طرح کوچ پرستوها معرق و منبت سه پلان کارشده تمام چوب رنگ طبیعی چوب
4 0 7,982
محفل سایر هنر ها
کار سه تیکه معرق و منبت طرح لاله
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

رامین خرم زاده
خسروعاشقی
سحر داسدار