اثر (Hghgallery(Habib Ghanbari در هنر خوشنویسی : محفل خوشنویسی

لینک اثر برای انتشار:

https://www.100honar.com/Home/ContestantFile/136982

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی (Hghgallery(Habib Ghanbari ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر 
خوشنویسی حبیب قنبری
اجرا یا قلم 6 میلیمتر
مرکب ترکیبی
کاغذابروباد اهارمهره
5 0 1,508
محفل خوشنویسی
ای دل همه اسباب جهان خواسته گیر خوشنویسی حبیب قنبری اجرا یا قلم 6 میلیمتر مرکب ترکیبی کاغذابروب... ادامه

برای ثبت یادداشت ابتدا باید ورود کنید یا در صورتی که عضو سایت نیستید ثبت نام در 100 هنر


دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

وحید دارابی
لیلا ارشادی
سید نصراله شاهرخی