1 0 1,812
محفل خوشنویسی
100X100CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-1
1 0 1,583
محفل خوشنویسی
75X105CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-16
0 0 1,465
محفل خوشنویسی
100X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed Media On Canvas C3-34
1 0 1,102
محفل خوشنویسی
70X70CM
هنرمند:حسن‌مهربانی Hasan Mehrabani Mixed media on Canvas C3-53
3 0 3,094
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
2 0 3,064
محفل نقاشی و گرافیک
100X70CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
2 0 2,950
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
نام هنرمند: صدف کباری Sadaf Kobari Mixed media on Canvas
7 0 3,924
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
8 1 4,867
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.52×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
7 2 3,079
محفل نقاشی و گرافیک
Kavian Hazeli Mixed media on cardboard 180 cm 180 x
13 1 4,500
محفل نقاشی و گرافیک
صلح و جنگ درون سایز ۵۰×۴۰ mix media
11 0 3,820
محفل نقاشی و گرافیک
زندان درون سایز:۵۰×۴۰ mex media
11 0 4,471
محفل نقاشی و گرافیک
فریادی برای از دست دادن. سایز،۵۰×۴۰ mix media
8 0 3,652
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
7 0 3,529
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
تکنیک:Mixed Media سال ۹۵
9 0 5,810
محفل نقاشی و گرافیک
90X90CM
mix media(coloredpencil&watercolored) on cardboard 90*90cm 2020
17 0 18,857
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 9/ Improvisation 9 دست هایم لابه لای موهایت شاخ شده اند هوای کوه به س... ادامه
13 6 8,378
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.mixedmedia on cardboard.2019
8 4 7,773
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
narges pakmanesh mixmedia on cardboard 50*70
11 0 9,468
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
Asal Alikhani Mixed media 2017 40×30 On canvas #هنر #نقاشی #۱۰۰هنر #گل شاه عباسی #زن
13 1 10,196
محفل نقاشی و گرافیک
بداهه 7 Improvisation 7 درونم غلغله‌ست جنینِ نبوده‌ام برایِ هستن مادرِ خیالش ... ادامه
10 0 10,030
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
بداهه 7 Improvisation 7 درونم غلغله‌ست جنینِ نبوده‌ام برایِ هستن مادرِ ... ادامه
9 1 10,141
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 5/ Improvisation 5 چهل شده ام حال چلچله ها ردیفند برایِ هم نوازی با من. (ش... ادامه
8 0 7,568
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
بداهه 2/ Improvisation 2 بوده هایِ یک نابوده را چه کسی می کشاند به تصویرِ بو... ادامه
13 1 10,585
محفل نقاشی و گرافیک
ایده از خود هنر مند در مورد دریا و محیط زیست هر گوشه از نقاشی نماد و برگرفته ا... ادامه
Loading