15 0 14,773
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 9/ Improvisation 9 دست هایم لابه لای موهایت شاخ شده اند هوای کوه به س... ادامه
2 0 1,393
محفل نقاشی و گرافیک
70X100CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۱۰۰ * ۷۰ Multi mix media on canvas 100 * 70 2019
2 0 1,048
محفل نقاشی و گرافیک
80X80CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۸۰ * ۸۰ Multi mix media on canvas 80 * 80 2018
4 0 3,238
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۵۰ Multi mix media on canvas 50 * 40
3 0 2,884
محفل نقاشی و گرافیک
40X40CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۴۰ Multi mix media on canvas 40 * 40 2020
4 0 3,205
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
ایدا پاکزاد ترکیب مواد روی بوم ۴۰ * ۵۰ multi mix media on canvas 50 * 40 2020
13 6 6,769
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.70×50cm.mixedmedia on cardboard.2019
16 2 6,079
محفل نقاشی و گرافیک
Mix media on fabriano paper 30*40 cm
4 1 3,218
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.42×30cm.mixedmedia on cardboard.2020
7 1 3,290
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.52×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
6 2 6,612
محفل نقاشی و گرافیک
25X35CM
Painting by shaghayegh tayebi.35×25cm.mixedmedia on cardboard.2019
3 1 1,410
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.45×35cm.mixedmedia on cardboard.2019
9 3 3,470
محفل نقاشی و گرافیک
Painting by shaghayegh tayebi.35×25cm.mixedmedia on cardboard.2019
8 4 6,199
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
narges pakmanesh mixmedia on cardboard 50*70
7 2 2,300
محفل نقاشی و گرافیک
Kavian Hazeli Mixed media on cardboard 180 cm 180 x
11 0 6,557
محفل نقاشی و گرافیک
30X40CM
Asal Alikhani Mixed media 2017 40×30 On canvas #هنر #نقاشی #۱۰۰هنر #گل شاه عباسی #زن
9 2 2,481
محفل نقاشی و گرافیک
ابعاد 40 در 50 #قرنطینه #ویروس کرونا # میکس مدیا # نقاشی # Quarantine # corona... ادامه
11 1 6,121
محفل نقاشی و گرافیک
بداهه 7 Improvisation 7 درونم غلغله‌ست جنینِ نبوده‌ام برایِ هستن مادرِ خیالش ... ادامه
9 0 5,978
محفل نقاشی و گرافیک
70X70CM
بداهه 7 Improvisation 7 درونم غلغله‌ست جنینِ نبوده‌ام برایِ هستن مادرِ ... ادامه
8 1 6,465
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
بداهه 5/ Improvisation 5 چهل شده ام حال چلچله ها ردیفند برایِ هم نوازی با من. (ش... ادامه
7 0 4,870
محفل نقاشی و گرافیک
100X100CM
بداهه 2/ Improvisation 2 بوده هایِ یک نابوده را چه کسی می کشاند به تصویرِ بو... ادامه
13 1 8,834
محفل نقاشی و گرافیک
ایده از خود هنر مند در مورد دریا و محیط زیست هر گوشه از نقاشی نماد و برگرفته ا... ادامه
Loading