0 0 83
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
سال ۱۳۹۹ اکرلیک روی چوب
0 0 123
محفل نقاشی و گرافیک
30X38CM
#نقاشی_دیجیتال / تاریخ خلق : آذر ۱۳۹۹ / نام اثر : مرگ رشد / محمدعلی سلیمانی
1 1 564
محفل نقاشی و گرافیک
60X60CM
میکس مدیا،رنگ و روغن،پارچه و گچ سال:۱۳۹۹ نام اثر: نظاره گر توسط فرزانگان
0 0 891
محفل عکاسی
30X20CM
نام هنرمند:علی صفرنژاد سال ثبت اثر:۱۳۹۹ نام اثر:مزاحم #عکاسی #ماکرو #عکس هنری
3 0 1,040
محفل عکاسی
30X20CM
هنرمند عصر:علی صفرنژاد سال ثبت:۱۳۹۹ نام عصر:فرتوت #نوستالژی #عکس هنری
3 0 214
محفل عکاسی
20X30CM
نام هنرمند:علی صفرنژاد سال خلق اثر:۱۳۹۹ نام اثر : هیچ #عکاسی# عکاسی_ اجتماعی
1 0 1,964
محفل خوشنویسی
26X36CM
#سیاه_مشق ، کاغذ آهار ابروباد دست ساز ، سال۱۳۹۹، خوشنویس : ایوب ارشادی
0 0 452
محفل نقاشی و گرافیک
13X24CM
تصویرسازی،آبرنگ،۱۳۹۹،آوازخوان دریا ۱،مهدیه گل پور
1 0 1,762
محفل خوشنویسی
24X34CM
نام اثر : #سیاه_مشق، شعر #حافظ ، واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند ...... ... ادامه
0 0 1,664
محفل خوشنویسی
24X34CM
غزلی از #حافظ ، خط شکسته نستعلیق ، سال ۱۳۹۹ ،، خوشنویس : ایوب ارشادی
0 0 1,172
محفل خوشنویسی
29X29CM
نام اثر :قافله عمر #سیاه_مشق ،مقوا ابروباد دست ساز ،سال ۱۳۹۹ ، خوشنویس : ایوب ارشادی
0 0 284
محفل نقاشی و گرافیک
33X45CM
آبرنگ ۱۳۹۹ نفیسه دولت آبادی
0 0 279
محفل نقاشی و گرافیک
25X30CM
آبرنگ ۱۳۹۹ نفیسه دولت آبادی
0 0 272
محفل نقاشی و گرافیک
40X50CM
آبرنگ ۱۳۹۹ نفیسه دولت آبادی
0 0 1,241
محفل نقاشی و گرافیک
20X13CM
نقاشی منظره پاییزی تکنیک ایحاد بافت با رنگ اکرلیک و گواش همراه با قاب اثر سال ۱۳۹۹
1 0 688
محفل نقاشی و گرافیک
28X20CM
#سیاه_قلم مسجد نیره فتحی آبان۱۳۹۹
4 0 4,633
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
عنوان: اگر زرافه بودم مدادرنگی و راپید سفید روی مقوا این ابعاد بدون قاب درنظر ... ادامه
2 0 407
محفل نقاشی و گرافیک
30X30CM
دیجیتال آرت-۱۳۹۹- حامد نکوئی
6 0 3,324
محفل نقاشی و گرافیک
80X60CM
عادل طبری از مجموعه ی #صورِ_خیال تکنیک اثر : اکریلیک روی بوم سال خلق اثر : ۱۳۹۹
1 0 324
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
میکس مدیا،۱۳۹۹ نام اثر:سهراب
0 0 1,766
محفل خوشنویسی
20X25CM
کاغذدست ساز آهار مهره ، طلااندازی،مرکب،قلم۷میلی،سالتحریر۱۳۹۹
7 0 3,342
محفل نقاشی و گرافیک
50X50CM
آکریلیک روی بوم هشت ضلعی، سال خلق۱۳۹۹, عنوان: کودکی، هنرمند الهام حسین پور
8 0 3,299
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
آکریلیک روی بوم، سال ۱۳۹۹, عنوان اثر: کودک درون، نام هنرمند: الهام حسین پور
7 0 3,223
محفل نقاشی و گرافیک
80X120CM
آکریلیک، روی بوم، سال خلق ۱۳۹۹, عنوان اثر: دور از خانه، هنرمند: الهام حسین پور
Loading